AĞASAR 2 KÖPRÜSÜ

 • Türü: Kültürel Yapı
 • İli: Trabzon
 • İlçesi: Şalpazarı

Genel Tanım

Yapı, doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır. Kâgir olarak inşa edilen köprü, iki mesnetli, tek gözlü ve sivri kemerlidir. Köprüde malzeme olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Köprünün kemer ve korkuluk kısmında kesme taş, diğer bölümlerinde moloz taş kullanılmıştır. Köprü ayaklarının her ikisi de ana kayaya oturmaktadır. Köprü kemerlerinin iç yüzeylerinde nişler yer almaktadır. Yapının korkulukları sivri kemer üst kısmında üçgen formda birleşmektedir. Yapının döşemesi yer yer bitki örtüsüyle kaplanmıştır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: AĞASAR 2 KÖPRÜSÜ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.61.076.001
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Köprü
 • Bugünkü Kullanım: Köprü
Konum Bilgileri
 • İl: Trabzon
 • İlçe: Şalpazarı
 • Mahalle / Köy:Kireç Mh. - Kalecik Mh.
 • Koordinatları: 40.9479 , 39.1961