AK CAMİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Trabzon
 • İlçesi: Akçaabat

Genel Tanım

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapı, kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapı, harim, son cemaat yeri ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Kapalı olan son cemaat yerine kuzey ve batı yönlerden giriş sağlanmaktadır. Son cemaat yeri kuzey cephesinde, altı adet sütun ile ikisi küçük, üçü geniş, beş adet yuvarlak kemerli bir düzene sahiptir. Caminin harim girişi kuzey cephesinde yer almaktadır. Ana giriş kapısı, dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Kapının üzerinde ahşap süslemeler bulunmaktadır. Kapının her iki yanında ikişer adet yivli sütunçe bulunmaktadır. Kapıya yakın olan sütunçeler, üstte sağır bir yuvarlak kemerle birleşmektedir. Bu sağır yüzeyde ve lentonun altında kalan alınlıkta bitkisel motifli bezemeler yer almaktadır. Bu cephede, doğu ve batı köşelere doğru, yivli ve mukarnaslı nişler bulunmaktadır. Yapının dıştan üst örtüsü, birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmış, güneyde iki sütun ve kuzeyde beden duvarları üzerine oturtulmuş ana kubbe ile doğu, batı ve güney yönlerde bulunan üç adet yarım kubbeden oluşmaktadır. Güney yönündeki yarım kubbenin doğu ve batı köşesinde küçük kubbeler yer almaktadır. Minaresi kuzeybatı köşesinde bulunmaktadır ve iki şerefelidir. Yapının cephelerinde çift sıra pencere düzeni mevcuttur. Alt sıra pencereler dikdörtgen formlu, üst sıra pencereler ise yuvarlak kemerlidir. Çift kanatlı olan pencerelerin çerçeveleri dışa taşkın ve profillidir. Güney cephesinde orta aksın üst kısmında dairesel formlu pencere bulunmaktadır. Kadınlar mahfiline, harimden, giriş kapısının doğu ve batısında bulunan tek kollu, ahşap merdivenler ile çıkılmaktadır. Kadınlar mahfili U planlıdır. Mihrap taş malzemeden yapılmış olup mukarnaslıdır. Gösterişli olan mihrap çok yoğun bir taş işlemesine sahiptir. Her iki yanında sütunçeler bulunmaktadır. Sütunçeler üstte sağır olan yuvarlak kemerle birleşmektedir. Minber ve vaaz kürsüsü de taş malzemeden yapılmıştır. Her ikisi de farklı motiflerde taş işlemesine sahiptir. İç mekânda duvarları sıvalı olan caminin beden duvarlarında ve kubbelerinin içerisinde yoğun kalem işi bezemeler mevcuttur. Yapının bodrum katında mescit bulunmaktadır. Buraya harimin batı yönünde bulunan merdiven ile inilmektedir.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: AK CAMİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.61.062.001
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Cami
 • Bugünkü Kullanım: Cami
Konum Bilgileri
 • İl: Trabzon
 • İlçe: Akçaabat
 • Mahalle / Köy:Dürbinar Mh
 • Ada:468
 • Parsel:8
 • Koordinatları: 41.0217 , 39.5716