ABDULLAHPAŞA ÇEŞMESİ

 • Türü: Kültürel Yapı
 • İli: Trabzon
 • İlçesi: Ortahisar

Genel Tanım

Yapı, Zağnos Burcu’nun doğu duvarında bulunmaktadır. Kitabesine göre Hicri 1260 (Miladi 1844/1845) yılında Hazinedarzade Abdullah Paşa tarafından Taksim Meydanı'nda inşa ettirildiği bilinmektedir. Yapı daha sonra günümüzdeki yerine taşınmıştır. Güney cephesi; her iki köşede aşağıdan yukarıya doğru yivli şeritlerin devamı ve sonra bitkisel motifli süsleme ile son bulmasıyla sınırlanmaktadır. Bu bölümün üzerinde üçgen alınlık yer almaktadır. Üçgen alınlığının ortasında Sultan Abdülmecid'in tuğrası, tuğranın yanlarında kırık dallar ve yanlarda birer rozet bulunmaktadır. Lülenin çevresinde hayat ağacı bezemesi görülmektedir. Lülenin önünde su teknesi yer almaktadır. Aynalığının ortasında dört bölüm ve dokuz satır olan görkemli kitabesi bulunmaktadır.
Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: ABDULLAHPAŞA ÇEŞMESİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.61.074.001
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Çeşme
 • Bugünkü Kullanım: Çeşme
Konum Bilgileri
 • İl: Trabzon
 • İlçe: Ortahisar
 • Mahalle / Köy:Gülbaharhatun Mh.
 • Pafta:18
 • Ada:62
 • Parsel:2
 • Koordinatları: 41.0045 , 39.7169