Acısu Köyü(C Tipi) Mesire Yeri

 • Türü: Mesire Yeri
 • İli: Trabzon
 • İlçesi: Akçaabat

Tarihi veya Folklorik Değeri

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek maksadıyla kaynak değeri ve ziyaretçi potansiyeli orta ve düşük yoğunlukta olan, günübirlik mahalli ihtiyaçları karşılamak maksadıyla, piknik üniteleri, yöresel ürünler sergi ve satış yeri, kameriye, ve diğer rekreasyonel yapı ve tesisleri ihtiva eden mesire yerleri olarak ifade ediliyor. Acısu Köyü Mesire yeri;  bulunduğu konum itibari ile ormanlık alan içerisinde bulunması mesire yerinin ziyaretçiler tarafından keşfedilmesini zorlaştırmaktadır. Uygun yerlere gerekli tabelalar ve tanıtım afişleri asılarak turizime kazandırılması gerekmektedir.

 • Türü: Mesire Yeri
 • Adı: Acısu Köyü(C Tipi) Mesire Yeri
 • İli: Trabzon
 • İlçesi: Akçaabat
 • Mevkii: Düzlük
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Akçaabat İlçesine 25 km uzaklıktadır.
 • Yasal Durumu: Tescilli
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü - Akçaabat Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G43a4
 • Koordinatları: 40.840 , 39.513
 • Yükselti (m): 1828
 • Bakı:
 • Eğim (%): 0
 • Rölyef: Üst Yamaç