Adi Kızılağaç

 • Türü: Tohum Meşceresi
 • İli: Rize
 • İlçesi: Çamlıhemşin

Tarihi veya Folklorik Değeri

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Çamlıhemşin ilçesine 28 km uzaklıkta bulunan Adi Kızılağaç Tohum Meşceresinde bu türün doğal ortamında korunarak kaliteli tohum üretimi yapılması amaçlanmıştır. Özel silvikültürel müdahaleler ile tohum üretilen bu alanlar ekonomik olarak odun özellikleri bakımından üstün özelliklere sahip ağaçlardan oluşmaktadır. Ayrıca bu alanlar doğal meşcerelerinin en iyi örnekleri olduğundan orman gen kaynağının büyük bir bölümünün oluştururlar. Meşcerenin bakımı yapılmalı insan etkileşiminden uzak tutacak önlemler alınmalıdır.

 • Türü: Tohum Meşceresi
 • Adı: Adi Kızılağaç
 • İli: Rize
 • İlçesi: Çamlıhemşin
 • Mevkii: Çat köyü
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Çamlıhemşin ilçesine 28 km uzaklıktadır.
 • Yasal Durumu: Tescilli
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Pazar Orman İşletme Müdürlüğü - Çamlıhemşin Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G45b2
 • Koordinatları: 40.924 , 40.948
 • Vitalite Durumu:İyi
 • Yükselti (m): 927
 • Bakı:
 • Eğim (%): 0
 • Rölyef: Orta Yamaç