Adi Kızılağaç Doğal Yaşlı Orman

 • Türü: Doğal Yaşlı Orman
 • İli: Trabzon
 • İlçesi: Düzköy

Tarihi veya Folklorik Değeri

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Ormanlardan odun üretimi için faydalanma söz konusudur. Doğal Yaşlı Ormanlarda hem ekonomik hem de sosyal faaliyetlerin baskın olması, değerini yitirmesine neden olmaktadır. Doğal yaşlı ormanlar da üretim amaçlı değil korumaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Türü: Doğal Yaşlı Orman
 • Adı: Adi Kızılağaç Doğal Yaşlı Orman
 • İli: Trabzon
 • İlçesi: Düzköy
 • Mevkii: Taşocağı
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Düzköy İlçesine 18 km uzaklıktadır.
 • Yasal Durumu: Tescil edilmemiş.
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü - Düzköy Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G42b2
 • Koordinatları: 40.890 , 39.430
 • Vitalite Durumu:İyi
 • Yükselti (m): 500
 • Bakı: Güney
 • Eğim (%): 35
 • Rölyef: Orta Yamaç

Yaşlı Orman Özellikleri

Genel Bilgiler
 • Adı:Adi Kızılağaç Doğal Yaşlı Orman
 • Anıtsal Niteliği:Yaş Ve çap
 • Mülkiyet Durumu:Devlet
Ormancılık Çalışmaları

Türler: Kızılağaç

Stabilite:

Boşluk Büyüklüğü:

Doğal Yaşam Evresi:

Doğal Yaşı Orman Evresi:

Yaban Hayatı:

Uygulanan Müdahaleler:

Genel Yapısı:

Meşcere Yapısı: