Ağaçbaşı Tabiat Parkı

 • Türü: Tabiat Parkı
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Dereli

Tarihi veya Folklorik Değeri

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Relikt ve endemik karakterdeki bitki örtüsü, ilginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, eşsiz peyzaj güzellikleri, zengin faunası ve rekreasyonel potansiyeli bakımından yüksek bir alandır. Halkın rahatlıkla konaklayıp dinlenebileceği, turist kafilelerinin yayla turizmine katkı sağlayabileceği, günübirlik kullanıma ait tesisler ile yataklı bungalov tipi evler ve kır gazinoları yer almaktadır. Alanda çalışmalar halen devam etmektedir.

 • Türü: Tabiat Parkı
 • Adı: Ağaçbaşı Tabiat Parkı
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Dereli
 • Mevkii: İnişdibi Beldesi hudutları içerisinde kalan Ağaçbaşı Yaylası
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Giresun’a 60 km uzaklıktadır.
 • Yasal Durumu: 10.02.2010 tarihinde tescil edilmiştir.
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Giresun Orman İşletme Müdürlüğü - Kulakkaya Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G40c1
 • Koordinatları: 40.695 , 38.328
 • Alanı:89.3 ha.
 • Yükselti (m): 1714
 • Bakı:
 • Eğim (%): 0
 • Rölyef: Üst yamaç