ALACAHAN

 • Türü: Kültürel Yapı
 • İli: Trabzon
 • İlçesi: Ortahisar

Genel Tanım

Yapı, Çarşı Mahallesi'nde, Semerciler Mevkii’nde yer almaktadır. Yapının kitabesi olmamakla birlikte yazılı kaynaklara göre 18. yüzyılda inşa edildiği ileri sürülmektedir. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Yapı dikdörtgen planlı ve açık avluludur. Yapı, avluyu çevreleyen, üzeri tonoz örtülü revaklı bir koridor ve daha geride yer alan odalardan meydana gelmektedir. Yapının doğu ve batı cephesinden olmak üzere iki adet girişi bulunmaktadır. İki giriş açıklığı da yuvarlak kemerlidir ve giriş kapıları çift kanatlı, demir kapılardır. Yapı cephelerinde dikdörtgen formlu taş pervazlı özgün olmayan pencereler bulunmaktadır. Yapı içerisinde kuzey ve batı yönündeki revaklara çıkan iki adet merdiven bulunmaktadır. Bu merdivenler tek kollu ve ahşaptır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatı olup üzeri Alaturka kiremit ile kaplanmıştır. Yapı, batı duvarına bitişik olarak bulunan 19. yüzyıl camilerinden Hacı Salih Camii ve hemen bitişiğinde yer alan Hayrettin Paşa Çeşmesi ile kompleks oluşturmaktadır.
Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: ALACAHAN
 • Envanter Kodu: TR.ANT.61.074.004
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Han
 • Bugünkü Kullanım: Han
Konum Bilgileri
 • İl: Trabzon
 • İlçe: Ortahisar
 • Mahalle / Köy:Çarşı Mh.
 • Pafta:32
 • Ada:159
 • Parsel:2
 • Koordinatları: 41.0078 , 39.7247