ALPULLU MAHALLESİ KİLİSESİ 2

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Gümüşhane
 • İlçesi: Torul

Genel Tanım

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Kapı ve pencere söveleri, sütunlar, köşeler ve taşıyıcı kemerlerde kesme taş kullanılırken, beden duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Çatısı dıştan beşik tonozdur ve taş malzeme ile örtülmüştür. Doğu yönde içten ve dıştan yarım daire şeklinde üç apsisi bulunmaktadır. Her apsis ekseninde birer mazgal pencere bulunmaktadır. Apsis kısmının çatısı nef kısmından daha alçaktır. Kiliseye giriş, batı cephesinde bulunan dikdörtgen açıklıktan sağlanmaktadır. Yuvarlak kemerli alınlığın orta kısmı tahrip olmuştur. Lento üzerinde, haç ve kılıç motifleri ile 1862 tarihi görülmektedir. Kilise, tarih kitabesi günümüze sağlam ulaşmış olması açısından önemlidir. Kapının her iki yanında yer alan sütunçeler ile yuvarlak kemeri iz olarak günümüze ulaşmıştır. İç mekân, duvara gömülü iki paye ve dört sütunla üç nefe ayrılmıştır. Orta nef yan neflerden daha geniş ve daha yüksektir. Orta apsisten yan apsislere yuvarlak kemerli açıklıklar bulunmaktadır. Apsislerin yan duvarlarında farklı ebatlarda nişler yer almaktadır. Sütunlar yekpare taştır ve araları kemerler ile geçilip birbirine ahşap gergiler ile bağlanmıştır. Güney cephede üç adet mazgal pencere bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerinde daire şeklinde pencere boşluğu bulunmaktadır. Orta nefin tonoz örtüsünde yer alan yıldız formlu işlemenin bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Bir sütun başlığında yer alan süslemenin de oldukça az bir kısmı günümüze ulaşmıştır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: ALPULLU MAHALLESİ KİLİSESİ 2
 • Envanter Kodu: TR.ANT.29.030.003
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Kilise
 • Bugünkü Kullanım: Kullanılmıyor
Konum Bilgileri
 • İl: Gümüşhane
 • İlçe: Torul
 • Mahalle / Köy:Uğurtaşı Köyü
 • Ada:126
 • Parsel:160
 • Koordinatları: 40.5754 , 39.4946