AŞAĞIMADEN KÖYÜ CAMİİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Artvin
 • İlçesi: Merkez

Genel Tanım

Caminin kitabesi bulunmamaktadır. Yapı, mimari özellikleri ve yapım tekniğine göre 19. yüzyıla tarihlenmektedir. Taş yığma yapım sisteminde inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap ve taş kullanılmıştır. Yapı zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Cami minaresinin tamamında ahşap malzeme kullanılmış olup cami tek minareli ve minare tek şerefelidir. Çatı ahşap konstrüksiyona sahip kırma çatıdır ve üzeri sac ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının son cemaat yeri ve ana girişi kuzey yönündendir. Yol kotundan daha yüksek bir kotta eğime oturur bir şekilde konumlanmıştır. Revaklı bir girişi olan yapının revak kısmının doğu tarafı betonarme ile batı ve kuzey tarafı ahşap çıtalarla kapatılmıştır. Minare bu revaklı kısımda bulunmaktadır. Yapının giriş kotuna beş basamaklı merdivenle ulaşılmaktadır. Ahşap ana giriş kapısı kemerlidir ve ağdalı bir işlemeye sahiptir. Kadınlar mahfili son cemaat yerinin üstü olup iki adet işlemeli ahşap dikme ile taşınmaktadır. Kadınlar mahfiline, girişin batısında bulunan kedi merdiveniyle çıkılmaktadır. Mihrap sade ve taş malzemeden, minber ise sade ahşap malzemeden yapılmıştır. Tavan ahşap az işlemeli ve işlemeler yer yer boyalıdır. Kademeli uygulamanın içinde yer alan göbek kısmı motiflerle süslenmiştir.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: AŞAĞIMADEN KÖYÜ CAMİİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.08.002.002
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Cami
 • Bugünkü Kullanım: Cami
Konum Bilgileri
 • İl: Artvin
 • İlçe: Merkez
 • Mahalle / Köy:Aşağımaden Köyü
 • Ada:240
 • Parsel:7
 • Koordinatları: 40.9836 , 41.8309