BALANAT CAMİİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Gümüşhane
 • İlçesi: Torul

Genel Tanım

Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapının beden duvarları sıvalıdır. Beşik çatılı olup çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Orijinalinde kilise binası olan yapı, 1964 yılında camiye çevrilmiştir. Üç nefli olan yapının çatısını harim kısmına düşen dört sütun taşımaktadır. Ortan nef yan neflerden daha geniş tutulmuştur. Doğu kısmında bulunan üç apsisi camiye çevrilirken kaldırılmıştır. Güney duvara mihrap nişi ve iki adet pencere eklenmiştir.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: BALANAT CAMİİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.29.030.009
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Kilise
 • Bugünkü Kullanım: Cami
Konum Bilgileri
 • İl: Gümüşhane
 • İlçe: Torul
 • Mahalle / Köy:Cebeli Köyü
 • Ada:169
 • Parsel:6
 • Koordinatları: 40.5553 , 39.4153