BALCILAR MAHALLESİ ŞAPELİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Gümüşhane
 • İlçesi: Torul

Genel Tanım

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Beşik çatısı bileği taşı malzeme ile örtülmüştür. Apsis kısmı beşik çatıdan daha aşağı seviyededir. Doğu yönde dıştan ve içten yarım daire olan bir adet apsisi bulunmaktadır. Batı cephesi sağır olan yapının kuzey cephesinde iki adet mazgal pencere bulunmaktadır. Giriş güney cephedeki tonozlu kapı boşluğundan sağlanmaktadır. Kapının kemer kısım dış taraftan kapatılmış ve ahşap tek kanatlı bir kapı ile giriş verilmiştir. Kapının her iki yanında bulunan pencerelerin formu değiştirilmiş, iki adet dikdörtgen ahşap söveli pencere yerleştirilmiştir. İç kısımda zemin ve tavan sonradan ahşap ile kaplanmıştır. Apsis kısmı sonradan ahşap ile kapatılmıştır fakat günümüze sadece üç dikme ahşap kalmıştır. Yapılan uygulamalardan yapının camiye çevrildiği anlaşılmaktadır. Tek apsis ve tek nefli olan yapı, şapel niteliğindedir. Yapı, duvarlarla çevrili bahçe içinde yer almaktadır. Kuzey kısımda bir bahçe kapısı bulunmaktadır. Bahçe kapısında kesme taş, bahçe duvarlarında ise moloz taş kullanılmıştır. Bahçe duvarının büyük kısmı günümüzde yıkılmış durumdadır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: BALCILAR MAHALLESİ ŞAPELİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.29.030.010
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Kilise
 • Bugünkü Kullanım: Kullanılmıyor
Konum Bilgileri
 • İl: Gümüşhane
 • İlçe: Torul
 • Mahalle / Köy:Gümüştuğ Köyü
 • Ada:198
 • Parsel:12
 • Koordinatları: 40.4790 , 39.1544