BEŞOLUK ÇEŞMESİ

 • Türü: Kültürel Yapı
 • İli: Ordu
 • İlçesi: Ulubey

Genel Tanım

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen çeşmede kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kitabesi günümüzde silinmiş durumdadır. Yapı, yazılı kaynaklara göre, 1380/1400 yılları arasında, Hacıemiroğulları Beyliği zamanında yaptırılmıştır. Çeşme, 1897 yılında, Agop adındaki Ermeni bir usta tarafından yeniden inşa edilmiştir. Kare planlı yapı, dört cephelidir. Güney cephesi hariç diğer cephelerinde yuvarlak kemerlidir. Güney cephesi hariç tüm cephelerinde ikişer adet lülesi bulunmaktadır. Cepheler sade süslemelidir. Yapının üst örtüsü dört yönde kırma olup piramidin en üst kısmında tepelik bulunmaktadır. Lülesi bulunan cephelerinde dikdörtgen formlu yalak bulunmaktadır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: BEŞOLUK ÇEŞMESİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.52.048.002
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Çeşme
 • Bugünkü Kullanım: Çeşme
Konum Bilgileri
 • İl: Ordu
 • İlçe: Ulubey
 • Mahalle / Köy:Akpınar Mh.
 • Pafta:7
 • Ada: 
 • Parsel:793
 • Koordinatları: 40.9013 , 37.8008