Çakır Göl

 • Türü: Göl
 • İli: Gümüşhane
 • İlçesi: Merkez

Tarihi veya Folklorik Değeri

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Cami Boğazı bölgesinde bulunan Çakır göl bir buzul gölüdür. Buzulların eriyip şelale oluşturarak beslenen bir göldür. Çakır Gölün suyu tatlı olmakla birlikte mesire yeri olarakta kullanılmaktadır. Göle ulaşımın araçlar ile sağlanması büyük tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle gölün çevresinin kirlenmesine yol acacaktır. Gölün kullanımı denetlenmeksizin kullanıldığı için insanlar buradan su ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Gölün koruma stratejileri yeniden gözden geçirilerek koruma kriterlerinin oluşturulması gerekir.

 • Türü: Göl
 • Adı: Çakır Göl
 • İli: Gümüşhane
 • İlçesi: Merkez
 • Mevkii: Cami Boğazı
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km):
 • Yasal Durumu: Tescil edilmemiştir.
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü - Gümüşhane Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G43d3
 • Koordinatları: 40.578 , 39.690
 • Alanı:43583 ha.
 • Yükselti (m): 2543
 • Bakı: Doğu
 • Eğim (%): 0
 • Rölyef: Üst yamaç

Göl Özellikleri

Genel Bilgiler
 • Adı:Çakır Göl
 • Mülkiyet Durumu:Devlet
Görsel Şeması
 • A: Uzunluğu:172.71 m
 • B: Genişliği:259.95 m
 • Çevresi:912.58 m
Jeolojik Durumu

Beslenme Kaynaği: Yağmur ve Kar Suları

Göl Ayağı: Gideğeni var

İnsan Etkisi: Var

Genel Yapısı: