Çınar

 • Türü: Anıt Ağaç
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Merkez

Tarihi veya Folklorik Değeri

Bitişiğinde şehitlik bulunmaktadır. Törenlere tanıklık etmektedir. Folklorik ve tarihi anıt ağaç özelliğindedir.

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Anıt ağaçlar, doğanın kendilerine bahşettiği uzun ömürlerinden ötürü geçmişi geleceğe bağlayan zenginliklerimizdendir. Bölgenin doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından zengin bir potansiyele sahip olması anıt ağaç varlığında da zenginliği beraberinde getirmiştir. Giresun Kalesi içerisinde anıtsal niteliklerini folklorik ve tarihi özeliklerinden alan 8 adet Çınar ağacı bulunmaktadır. Bitişiğinde Şehitlik bulunan Çınar ağaçları hem genç beyinlerde soya bağlılık duygularını geliştirmekte hem de doğa sevgisi ve çevre bilincinin kökleşmesine aracı olmaktadır. Ancak yapılan yanlış uygulamalar bu ağaçların yaşam süresini kısaltacaktır. Anıt çınar ağacı üzerine tel çekilerek bilgilendirme tabelası koyulmuştur. Tanıtım tabelası ağaç üzerine çakılarak ağacın canlı hücrelerinin ölümüne neden olmakta ve ağaç büyüdükçe tabelada ağacın içinde kaybolma tehlikesi bulunmaktadır Bu bilgilendirme tabelası ağacın önüne bir platform konularak yerleştirilmelidir. Tespit ve tescil bu aşamada son derece önemli olup bir an önce tescil edilmeleri gerekmektedir..
 • Türü: Anıt Ağaç
 • Adı: Çınar
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Merkez
 • Mevkii: Giresun Kalesi içi
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Giresun’a 1 km uzaklıktadır.
 • Yasal Durumu: Tescil edilmemiştir
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Giresun Orman İşletme Müdürlüğü - Giresun Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G40b2
 • Koordinatları: 40.921 , 38.390
 • Vitalite Durumu:İyi
 • Yükselti (m): 110
 • Bakı: Kuzey Batı
 • Eğim (%): 0
 • Rölyef: Üst yamaç

Anıt Ağaç Özellikleri

Genel Bilgiler
 • Tür Adı (Türkçe):Çınar
 • Tür Adı (Bilimsel):Platanus Orientalis
 • Mülkiyet Durumu:Devlet
Görsel Şeması
 • A: Tepe Çapı (K):21.6 m
 • B: Tepe Tacı Uzunluğu:23.4 m
 • C: Tepe Başlangıç Yüksekliği:9.7 m
 • D: Ağacın Boyu:33.1m
 • Tepe İzdüşüm Alanı:366 m2
 • 1.30 m Yüksekliğindeki Çap:1.18 m
 • 1.30 m Yüksekliğindeki Çevre:3.7 m
Restorasyon Çalışmaları

Uygulanan Müdahaleler: Herhangi bir müdahale yok.

İnsan Etkisi: Var.

Gövde Deformasyonları:

Genel Görünüm

Gövde Yapısı: Bozulmamış.

Sürgün Durumu: İyi

Deformasyon Yeri:

Deformasyonun Kapanma Aşamaları:

Deformasyon Genişliği/Gövde Genişliği Oranı: %0

Kapanma Yüzdesi: %0