Çınar Ağacı

 • Türü: Anıt Ağaç
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Piraziz

Tarihi veya Folklorik Değeri

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Türkiye’de günümüze kadar birçok anıt ağaç niteliğinde ağaç saptanmış ve koruma altına alınmıştır. Bu ağaçlardan biri de ihtişamlı ve görkemli bir görünüme sahip olan Çınar ağacıdır. Ülkemizde doğal olarak yetişen tek türü Doğu çınarı ( Platanus orientalis L.)’dır. Toplumların hikayelerinde yer bulan uzun ömürlü bir ağaçtır. Ülkemizde yetişen ve ulu ağaç türlerimizden olan Çınar ağacının Osmanlı İmparatorluğu için de ayrı bir önemi vardır. Osman Gazi'nin, Şeyh Edebali’nin evinde gördüğü bir rüyasından yola çıkarak Çınar ağacını Osmanlı İmparatorluğu ile özdeşleştirmesi ve bunu takiben, Fatih Sultan Mehmed'in başta İstanbul olmak üzere pek çok yörede Çınar ağacı diktirmesi bu önemin işaretlerindendir. Görkemli bir görünüşe sahip olan anıt çınar ağacı düzgün ve sağlıklı bir yapıya sahiptir. Tarihi, folklorik ve boyutsal nitelikleriyle ülkemizde yer bulmuş doğal miraslarımızın korunması çok önemlidir. Asıl önemli olan ise bugün sağlıklı görünüme sahip olan bu ağaçları gelecek kuşaklara taşıyabilmektir.

 • Türü: Anıt Ağaç
 • Adı: Çınar Ağacı
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Piraziz
 • Mevkii: Bozat köyü mevkii
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Bulancak’a 23 km uzaklıktadır.
 • Yasal Durumu: 1.12.2005 tarihinde tescil edilmiştir.
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Giresun Orman İşletme Müdürlüğü - Bulancak Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G40a4
 • Koordinatları: 40.863 , 38.080
 • Vitalite Durumu:İyi
 • Yükselti (m): 269
 • Bakı: Doğu
 • Eğim (%): 65-70
 • Rölyef: Alt yamaç

Anıt Ağaç Özellikleri

Genel Bilgiler
 • Tür Adı (Türkçe):Çınar Ağacı
 • Tür Adı (Bilimsel):Platanus Orientalis
 • Anıtsal Niteliği:Çap Ve Boy
 • Yaşı:Tahmini 85
 • Mülkiyet Durumu:Belediye Mücavir Alanında
Görsel Şeması
 • A: Tepe Çapı (K):37.5 m
 • B: Tepe Tacı Uzunluğu:44.9 m
 • C: Tepe Başlangıç Yüksekliği:4.8 m
 • D: Ağacın Boyu:49.7m
 • Tepe İzdüşüm Alanı:1103.90625 m2
 • 1.30 m Yüksekliğindeki Çap:1.895 m
 • 1.30 m Yüksekliğindeki Çevre:5.95 m
 • Tepe Tacı Yoğunluğu:%85
Restorasyon Çalışmaları

Uygulanan Müdahaleler: Herhangi bir müdahale yok.

İnsan Etkisi: Var.

Gövde Deformasyonları:

Genel Görünüm

Gövde Yapısı: Bozulmamış.

Sürgün Durumu: İyi

Deformasyon Yeri:

Deformasyonun Kapanma Aşamaları:

Deformasyon Genişliği/Gövde Genişliği Oranı: %0

Kapanma Yüzdesi: %0