ESKİ KATOLİK KİLİSESİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Merkez

Genel Tanım

Yazılı kaynaklara göre yapı, 1912 tarihinde Giresun’da yaşayan Kapusen Rahipleri tarafından yaptırılmıştır. Yapı 1967 yılından itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Yapı yığma yapım sistemiyle inşa edilmiş olup inşasında kesme taş kullanılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapı, etrafı duvarlarla çevrili bir bahçe içerisinde yer almaktadır. Yapının ana girişi kuzey cephesinde yer almaktadır. Üzeri içten tonoz dıştan iki yönde kırma çatı ile örtülü olan giriş sahanlığına beş basamaklı merdiven ile ulaşılmaktadır. Buradaki örtü iki adet kolon ile taşınmaktadır. Üst örtüyü taşıyan kolonlar yivlidir. Aynı form, kapının iki yanında yer alan sütunçelerde de görülmektedir. Çift kanatlı ahşap kapısı, panolara ayrılmıştır ve pano içleri bitkisel süslemelidir. Yapının kuzey cephesinde dört adet bitişik sivri kemerli, doğu ve batı cephesinde üç adet sivri kemerli yanlarda iki adet dairesel, güney cephesinde ise bir adet sivri kemerli pencere açıklığı bulunmaktadır. İç mekânda naos bölümünün kuzeydoğu köşesinde bulunan tam döner merdiven ile mahfil bölümüne ulaşılmaktadır. Mahfil bölümü iki adet kare kesitli kolon ile taşınmaktadır. Apsis bölümü naostan iki basamaklı yükselti üzerine yine iki basamaklı yükselti alanından oluşmaktadır. Apsisin üst örtüsü bağdadi tonoz olup dört adet kare kesitli kolon ile taşınmaktadır. Kolon başlıkları süslemelidir. Naos bölümünün üst örtüsü ise orta kısmı düz yan kısımlar tonoz örtülüdür. Yapının tamamı dıştan kırma çatıdır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: ESKİ KATOLİK KİLİSESİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.28.020.007
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Kilise
 • Bugünkü Kullanım: Kütüphane
Konum Bilgileri
 • İl: Giresun
 • İlçe: Merkez
 • Mahalle / Köy:Çınarlar Mh.
 • Pafta:17
 • Ada:1184
 • Parsel:3
 • Koordinatları: 40.9175 , 38.3910