ESKİPAZAR MERKEZ CAMİİ VE HAZİRESİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Ordu
 • İlçesi: Altınordu

Genel Tanım

Yapının ilk yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesinde Rumi 1197 (Miladi 1781) yılında Şebinkarahisar Mutasarrıfı Battal Hüseyin Paşa tarafından onarıldığı ve büyütüldüğü bildirilmektedir. Minaresi, yazılı kaynaklara göre, 1877 yılında, Ordu Belediye Başkanlığı yapan Katırcı Zade Mustafa Ağa tarafından eski minaresinin kaidesi üzerine yaptırılmıştır. 1939 Erzincan depreminde büyük hasar gören yapının büyük bir kısmı yıkılarak daha küçük boyutta yeniden inşa edilmiştir. Yapı, 1994 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Yapının bazı orijinal unsurları, günümüzde Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir. Caminin orijinal halinden günümüze yalnızca anıtsal giriş kapısı ulaşmıştır. Kapı günümüzde aktif olarak kullanılan caminin bahçesine giriş kapısı olarak kullanılmaktadır. Büyük boyutlara sahip kapı, dikdörtgen bir çerçevenin içerisinde kademeli olarak düzenlenmiştir. Kapının yuvarlak kemerli açıklığı bulunmaktadır. Açıklığın üzerinde bulunan kitabe bölümü günümüzde boştur. Giriş kemerinin üzerinde niş oluşturacak şekilde bir yuvarlak kemer daha bulunmaktadır. Bu kemerin hemen altında iki adet madalyon işleme görülmektedir. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapı, kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapı harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Yapının harim girişi kuzey cephesinde yer almaktadır. Harim girişinin yuvarlak kemerli açıklığı bulunmaktadır. Girişin üst kısmında kitabesi bulunmaktadır. Ahşap giriş kapısı çift kanatlı ve sade işlemelidir. Kadınlar mahfiline harimde, girişin batısında bulunan iki kollu merdiven ile çıkılmaktadır. Kuzeydoğu köşesinde yapının minaresi bulunmaktadır. Kesme taş malzemeden inşa edilen minarenin tek şerefesi vardır. Yapının pencereleri çift sıradır. Üst sıra pencereler sivri kemerli, alt sıra pencereler dikdörtgen formdadır. Yapının içten üst örtüsü düz tavan olup ahşap malzemeden yapılmıştır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. İç mekânda tüm duvarlar sıvalıdır. Duvarlarda süsleme bulunmamaktadır. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış olup özgün değildir. Harimin ortasında dört adet büyük boyutlu dikme bulunmaktadır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: ESKİPAZAR MERKEZ CAMİİ VE HAZİRESİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.52.032.009
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Cami
 • Bugünkü Kullanım: Cami
Konum Bilgileri
 • İl: Ordu
 • İlçe: Altınordu
 • Mahalle / Köy:Eskipazar Mh.
 • Ada:126
 • Parsel:17
 • Koordinatları: 40.9454 , 37.8921