Gaga gölü

 • Türü: Göl
 • İli: Ordu
 • İlçesi: Fatsa

Tarihi veya Folklorik Değeri

Yerel halk tarafından bu gölün efsaneler ile dolu olduğu söylenmektedir. Kiliseli göl olarak da adlandırılmaktadır.  Bir diğer efsanede ise gölün altında eski bir şehir olduğu söylenmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Gölün ortasında bir ada bulunmaktadır. Gölün hiçbir akarsu bağlantısı bulunmamaktadır. Göl koruma altındadır ve balık tutmak vs. şeyler yapmak yasaktır. Gölde yerel balıklardan olan kerevit ve Sazan balığı bulunmaktadır. Göl çevresinde tesisler bulunmaktadır. Yolkenarında bulunan bu gölde insan etkileşimi artan orandadır.
 • Türü: Göl
 • Adı: Gaga gölü
 • İli: Ordu
 • İlçesi: Fatsa
 • Mevkii: Sefa köy Çamaş yolu üzeri
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Çamaş ilçesi :10 km
 • Yasal Durumu: Tescil Edilmiştir.
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Ünye Orman İşletme Müdürlüğü - Fatsa Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G39a1
 • Koordinatları: 40.974 , 37.502
 • Alanı:58600 ha.
 • Yükselti (m): 75
 • Bakı: Kuzey Doğu
 • Eğim (%): 0
 • Rölyef: Alt Yamaç

Göl Özellikleri

Genel Bilgiler
 • Adı:Gaga Gölü
 • Anıtsal Niteliği:Heyelan Gölü
 • Mülkiyet Durumu:Devlet
Görsel Şeması
 • A: Uzunluğu:232 m
 • B: Genişliği:271 m
 • Çevresi:1023 m
Jeolojik Durumu

Beslenme Kaynaği:

Göl Ayağı: Bolaman ırmanğına ulaşmaktadır.

İnsan Etkisi: Var

Genel Yapısı: Bozulmamış