Göloba Gölü

 • Türü: Göl
 • İli: Bayburt
 • İlçesi: Merkez

Tarihi veya Folklorik Değeri

Göloba Göl'ünün çevresinde eski zamanlardan kalma mezarlar bulunmaktadır.

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Göl'ün kullanımı denetlenmeksizin insanlar tarafından bilinçsizce kullanılıp, gölün akarının genişletilmesi gölde bulunan mevcut suyun azalmasına neden olmaktadır.Koruma stratejileri yeniden gözden geçirilerek, koruma kriterlerinin oluşturulması gerekmektedir.
 • Türü: Göl
 • Adı: Göloba Gölü
 • İli: Bayburt
 • İlçesi: Merkez
 • Mevkii: Göloba Yaylası
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Göloba Köyüne olan uzaklığı 13,5 km dir.
 • Yasal Durumu: Tescil Edilmemiş.
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü - Bayburt Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G42c3
 • Koordinatları: 40.509 , 40.320
 • Alanı:11070 ha.
 • Yükselti (m): 2550
 • Bakı: Doğu
 • Eğim (%): 0
 • Rölyef: Üst Yamaç

Göl Özellikleri

Genel Bilgiler
 • Adı:Göloba Gölü
 • Mülkiyet Durumu:Devlet
Görsel Şeması
 • A: Uzunluğu:123 m
 • B: Genişliği:90 m
 • Çevresi:426 m
Jeolojik Durumu

Beslenme Kaynaği: Yeraltısuları ve Yağmur Suları

Göl Ayağı: Gölün direkt bir gideği yoktur.Yeraltı suları gölün bir kısmını oluşturmaktadır.

İnsan Etkisi: Yok

Genel Yapısı: Bozulmamış.