GÜLBAHAR CAMİİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Rize
 • İlçesi: Merkez

Genel Tanım

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş ve kaba yonu taş kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı olan yapı, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yazılı kaynaklara göre, yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen caminin kitabesinde Hicri 1324 (Miladi 1906) tarihi okunmuştur. Yapının kuzey ve batı yönünden olmak üzere iki girişi bulunmaktadır. Kuzey cephesinde son cemaat mahfilinin hemen üstü olan cephe sıvalıdır. Bu kat altı adet dairesel kesitli taş dikmeyle taşınmaktadır. Caminin kuzey batı köşesinde bulunan minarede de kesme taş malzeme kullanılmıştır. Cami tek minareli ve minaresi tek şerefelidir. Yapının üst örtüsü ortada kubbe ve yanlarda kırma çatıdır. Çatı malzemesi olarak alaturka kiremit kullanılmıştır. Harim kısmında, doğuda üç diğer cephelerde iki olmak üzere çift sıra yuvarlak kemerli pencereler bulunmaktadır. Kadınlar mahfiline ana harimin doğusunda bulunan yarım dairesel merdiven ile çıkılmaktadır. Harimin ortasında bulunan kubbe harimi oluşturan duvarlar tarafından taşınmaktadır. Sade işlemeli ve ahşap kaplamalı tavanın ortasında yer alan kubbenin içinde kalem işi bitkisel süslemeler bulunmaktadır. Sade mihrabı taş malzemeden yapılmıştır. Yivli sütunlarla sınırlandırılmış olan mihrabın yatay dilimli nişi bulunmaktadır. Ahşap minberi de oldukça sadedir.
Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: GÜLBAHAR CAMİİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.53.060.003
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Cami
 • Bugünkü Kullanım: Cami
Konum Bilgileri
 • İl: Rize
 • İlçe: Merkez
 • Mahalle / Köy:Gülbahar Mh.
 • Cadde:Atatürk Cd.
 • Pafta:73-74
 • Ada:544
 • Parsel:2
 • Koordinatları: 41.0267 , 40.5439