HACI MİKTAT CAMİİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Merkez

Genel Tanım

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak ince yonu taş ve kesme taş kullanılmıştır. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat mahfilinden oluşmaktadır. Yapıda bulunan kitabeye göre, cami ilk olarak Hicri 1072 (Miladi 1661) yılında Hacı Miktat Ağa tarafından inşa ettirilmiş, Hicri 1257 (Miladi 1841) yılında ise Hacı Çalık Kapudan tarafından onartılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapının kuzey ve doğu yönünde iki adet girişi bulunmaktadır. İki adet taş sütunla taşınan yuvarlak kemerli üç gözlü son cemaat yerinden geçilerek basık kemerli ana giriş kapısının bulunduğu açıklığa ulaşılmaktadır. Son cemaat yerine geçişi sağlayan kemerlerden ortadaki geniş iki yandakiler ise dar tutulmuştur. Caminin kuzeybatı köşesinde minaresi bulunmaktadır. Minaresi taş malzemeden inşa edilmiş olup tek şerefelidir. Son cemaat yeri ortada kubbe iki yanda çapraz tonoz üst örtüsüne sahiptir. Harim içten duvarlarla bitişik sekiz adet ayakla taşınan sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş kubbe ile örtülmüştür. Duvarlardan kubbeye geçiş pandantifle sağlanırken kasnak üzerinde sekiz adet pencere bulunmaktadır. Kadınlar mahfili, yarım daire şeklinde harime doğru uzanmıştır. Korkulukları kıvrımlı bir şekilde döşenmiştir. Mihrap, kesme taş malzemeden olup yoğun süslemelidir. Mihrap nişinin çevresi bordürle çevrilmiştir. Mihrabın iki yanında yivli sütunçeler yer almaktadır. Mihrabın üst kısmı da oldukça hareketli ve süslemelidir. Minber ahşap malzemeden yapılmıştır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: HACI MİKTAT CAMİİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.28.020.023
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Cami
 • Bugünkü Kullanım: Cami
Konum Bilgileri
 • İl: Giresun
 • İlçe: Merkez
 • Mahalle / Köy:Hacımiktat Mh.
 • Pafta:6
 • Ada:56
 • Parsel:5
 • Koordinatları: 40.9169 , 38.3830