ORDU HALK KÜLTÜRÜ

Halk Tiyatrosu

Halk tiyatrosunun konusunu oluşturan köy seyirlik oyunları düğün ve bayramlar gibi kalabalık toplantılarda icra edilirlerdi. Bu oyunların belirli bir oyuncu kadrosu yoktur. Köylüler arasında yetenekli ve cesaretli gençler oyuncu olarak öne çıkar. Oyunlarda basit kostümler kullanılır. Oyunlardaki kadın rollerini erkekler oynar. Kadın kılığı için oyuncu üzerine bir etek giyinir veya başına çember, eşarp başlar. Oyunların senaryoları basittir ve hemen tümü seyircileri güldürmek amacıyla oynanır. Aşağıda örneklerini verdiğimiz oyunlar konuyla ilgili literatürden tespit edilmiştir.

Değirmenci Oyunu

Oyunculardan biri yere uzanır, bu değirmenin oluğudur, değirmenci elindeki çubuğu bir araç gibi kullanarak oluğu oyar, kıyılarını düzeltir. Ortaya birbirlerine dönük ve bağlı iki kişi getirilir. Bunlar da değirmenin taşlarıdır. Değirmenci bunların sırtına bir yastık koyarak çevirir. Bir köylü eşeği ile gelir (eşek bir oyuncudur, elleri üzerinde dört ayak yürür). Değirmenciye mısırını öğütmesi için yalvarır. Değirmenci köylüyü gönderir, o gidince eşeğe değirmenci biner, köylü gene gelir, değirmenci onu gene gönderir. Bu kez değirmenci namaza durur, namaz kılışı gülmelere yol açar. Köylü yeniden geldiğinde ne eşeği, ne de değirmenci vardır. Eşek de yorgunluktan yıkılır, değirmenci ile köylü arasında kavga çıkar, bu kez eşek yok olur, sonunda değirmenci köylüyü kovar (And, 2012 :210).

Deve / Deveci Oyunu

Deve oyununda oyunculardan biri diğer bir oyuncunun arkasına geçip başını öndeki oyuncunun bacaklarının arasına yerleştirir. Bu oyuncunun üzerine halı sererler. Deve bu şekilde hazırlanır. Deveci devesi ve kızıyla birlikte meydana gelir; devesini ve kızını satışa çıkardığını duyurur. Meydandakilerden biri ikisini de satın aldığını söyler. Satın alan kişi deveye bineceği sırada deveyi oynayan iki oyuncu ayaklanıp bunu döverler. 

Kale Oyunu

Düğünlerde oynanan oyunlardan biridir. Sekiz, on kişi el ele tutuşup bir halka oluşturur. Sonra dört kişi bu oyuncuların omzuna çıkar. Bu şekilde kaleyi kurarlar. Kalenin kurulma amacı düğün evinin çatısına, bacısına çıkmaktır. Kaleyi kuran oyuncular evin bir cephesine yanaşırlar ve içlerinden biri bacaya çıkar. Oyun bu şekilde maksada ulaşır (Demir, 2001).

Sarımsakçı Oyunu

Kadınların oynadığı bir oyundur. Sırtında minder bağlı iki kadın gelir. Aynı zamanda seyirci olan kalabalığa yaklaşıp sarımsak satarlar. Alıcılar para vermeyince satılan sarımsağın kilosu ölçüsünde onların başına yastıkla vururlar. Bu oyun sarımsak yerine soğan vs. başka bir ürünün adıyla da oynanabilir (And, 2012 :211).

Sirkeci Oyunu

Oyunda sirke satıcısı rolünde bir yuncu bulunur. Oyunculardan biri de sirke küpü rolünü oynar. Bunun için sirke satıcısının sırtına ellerinden ve ayaklarından bağlanır. Sirkeci elinde su dolu bir tasla oyun alanındaki diğer oyuncuları dolaşıp sirke satmaya çalışır. Kimse bundan sirke almaz. O da sonunda elindeki tası sırtındaki oyuncunun başından aşağıya döker (And, 2012 :212).