KESTANE MAHALLESİ MERKEZ CAMİİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Ordu
 • İlçesi: Gülyalı

Genel Tanım

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapı son cemaat yeri, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Cami, yazılı kaynaklara göre, 1911 yılında, minaresi ise 1978 yılında inşa edilmiştir. Son cemaat yeri üç yönde açıktır. Yapının kuzey cephesinde tek girişi bulunmaktadır. Revaklı olan son cemaat yeri, doğu batı yönünde üç adet yuvarlak kemerlidir. Kemerler dört adet taş sütun ile taşınmaktadır. Sütun başlıkları sade süslemelidir. Ana giriş kapısı iki kanatlı ahşap kapı olup dikdörtgen formludur. Kapının her iki yanında iyon başlıklı sütunçeler bulunmaktadır. Sütunçeler ve kemer günümüzde altın rengine boyanmıştır. Bu sütunçeler yuvarlak kemerli taş bloklarla birleşmektedir. Kadınlar mahfiline, girişin doğusunda bulunan iki kollu merdiven ile çıkılmaktadır. Kuzeybatı köşesinde yapının minaresi bulunmaktadır. Minare iki şerefelidir. Yapının içten üst örtüsü düz tavan olup ahşap malzemeden yapılmıştır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Çatı malzemesi sacdır İç mekânda tüm duvarlar beyaz sıvalıdır. Mekân içerisinde bulunan çokgen taşıyıcılar üzerine altın sarısı renkte şeritler geçilmiştir. Mihrap, taş malzemeden yapılmış olup yuvarlak kemerlidir. Mihrabın her iki yanında bulunan sütunçeler üçgen alınlığın altında bulunan silme ile birleşmektedir. Mihrapta geometrik ve bitkisel motiflerde süslemeler mevcuttur. Mihrap da yer yer altın sarısı rengine boyanmıştır. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış olup özgün değildir. Kuzey ve güney cephesinde çift sıra toplam dörder adet, doğu ve batı cephesinde üstte iki altta üç olmak üzere toplam beşer adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli olan pencereler tek kanatlı ve ahşaptır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: KESTANE MAHALLESİ MERKEZ CAMİİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.52.039.004
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Cami
 • Bugünkü Kullanım: Cami
Konum Bilgileri
 • İl: Ordu
 • İlçe: Gülyalı
 • Mahalle / Köy:Kestane Mh.
 • Ada: 807
 • Parsel:6
 • Koordinatları: 40.9125 , 38.0600