Porsuk Ağacı

 • Türü: Anıt Ağaç
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Yağlıdere

Tarihi veya Folklorik Değeri

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Ülkemizde değişik iklim bölgeleri ve özellikle otsu ve odunsu bitki türlerinin diğer ülkelere göre fazla olması anıt ağaç türlerinde de çeşitlilik sağlamıştır. Şuan birçok yerde varlığından habersiz olduğumuz anıt ağaçlarımız mevcuttur. Fakat tescilli olmadığı için anıt ağaç niteliği kazanmamışlardır. Bunlardan biri de Giresun ormanlarında yaşamını dirençle sürdüren Porsuk ağacıdır. Orman içerisinde henüz tescili yapılmayan Porsuk ağacının doğal gençleştirme sahası içinde kalması Orman İdaresi tarafından korumayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle varolan zenginliklerimizin kaybolmaması için öncelikle tescil çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.

 • Türü: Anıt Ağaç
 • Adı: Porsuk Ağacı
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Yağlıdere
 • Mevkii: Ekindere, Akpınar köyü
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Espiye’ye 63 km uzaklıktadır.
 • Yasal Durumu: Tescil edilmemiştir
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Espiye Orman İşletme Müdürlüğü - Ekindere Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G41d4
 • Koordinatları: 40.595 , 38.567
 • Vitalite Durumu:İyi
 • Yükselti (m): 1380
 • Bakı: Kuzey
 • Eğim (%): 70
 • Rölyef: Orta yamaç

Anıt Ağaç Özellikleri

Genel Bilgiler
 • Tür Adı (Türkçe):Porsuk Ağacı
 • Tür Adı (Bilimsel):Taxus Baccata
 • Anıtsal Niteliği:Çap Ve Yaş
 • Yöresel Adı:Arduç
 • Mülkiyet Durumu:Devlet
Görsel Şeması
 • A: Tepe Çapı (K):9.8 m
 • B: Tepe Tacı Uzunluğu:13.2 m
 • C: Tepe Başlangıç Yüksekliği:2.1 m
 • D: Ağacın Boyu:15.3m
 • Tepe İzdüşüm Alanı:75.4 m2
 • 1.30 m Yüksekliğindeki Çap:1.05 m
 • 1.30 m Yüksekliğindeki Çevre:3.3 m
 • Tepe Tacı Yoğunluğu:%%80
Restorasyon Çalışmaları

Uygulanan Müdahaleler: Herhangi bir müdahale yok.

İnsan Etkisi: Var.

Gövde Deformasyonları:

Genel Görünüm

Gövde Yapısı: Bozulmamış.

Sürgün Durumu: İyi

Deformasyon Yeri:

Deformasyonun Kapanma Aşamaları:

Deformasyon Genişliği/Gövde Genişliği Oranı: %0

Kapanma Yüzdesi: %0