RİZE KALESİ

 • Türü: Askeri Yapı
 • İli: Rize
 • İlçesi: Merkez

Genel Tanım

Kent merkezinin güneybatısında, doğal bir tepe üzerine kurulmuş olan kale kent merkezine hâkim bir konumda yer almaktadır. Kale, iç kale ve aşağı kale olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Kesme ve moloz taş malzeme ile inşa edilen İç Kalenin girişi doğu yönünde yer almaktadır. İç Kalenin Cenevizliler Dönemi’nde kullanıldığı bilinmektedir. Kale, 527-565 yıllarında yenden inşa edilmiştir. Aşağı Kale ise yazılı kaynaklarda 13-14. yüzyıllara tarihlenmektedir. Batı surları günümüze ulaşan kalenin yarım daire planlı beş adet kulesi bulunmaktadır. Araştırmalar sonucunda bu surların üzerinde dokuz kule ve iki kapı olduğu tespit edilmiştir. Surlarda tuğla malzeme de kullanıldığı ve kulelerin iki katlı olduğu da tespit edilmiştir. Kalede Rize’nin belediye eski başkanlarından Ekrem Orhon’un anıt mezarı da bulunmaktadır.
Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: RİZE KALESİ
 • Envanter Kodu: TR.SIT.53.060.001
Konum Bilgileri
 • İl: Rize
 • İlçe: Merkez
 • Mahalle / Köy:Kale Mh.
 • Pafta:67
 • Ada:374
 • Parsel:3
 • Koordinatları: 41.0274 , 40.5102