ŞİMŞİRLİ KÖYÜ CAMİİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Rize
 • İlçesi: İkizdere

Genel Tanım

Kâgir yapım sistem ile inşa edilen ve eğimli arazide konumlanan yapı iki katlıdır. Alt katı kesme taştan, üst katı ise ahşap malzemeden inşa edilmiştir. Çatısı kırma çatıdır ve çatı örtüsü Marsilya kiremit kaplıdır. Çatı saçağı geniştir ve döşemesi yoktur. Cami kare planlı ana mekândan ve kuzeyinde yer alan son cemaat yerinden oluşmaktadır. Etrafı açık olan son cemaat yeri 6 sütun tarafından taşınmaktadır. Ayrıca caminin kuzeyinde eğitim amaçlı yapılan bir yapı daha yer almaktadır. Kuzeybatısında yer alan betonarme minaresi tek şerefelidir. Ana girişi kuzey cephesinde yer almaktadır. Çift kanatlı ahşap giriş kapısı at nalı formludur. Kapının etrafını çevreleyen bordürü lale motiflidir. Kapı üzerinde yer alan kitabesine göre Hicri 1265 (Miladi 1849) yılında inşa edilmiştir. Kesin olmamakla beraber bazı yazılı kaynaklarda Ahmet Usta tarafından yapıldığı geçmektedir. U planlı kadınlar mahfiline ana mekândan ahşap merdiven ile ulaşılmaktadır. Mahfil kısmı dört adet ahşap dikme ile taşınmaktadır. Kadınlar mahfilinin ortasında köşk kısmı bulunmaktadır. Kadınlar mahfili Tamamen ahşaptan yapılan mihrabın etrafı bordürlüdür ve bordür bitkisel motiflerle süslenmiştir. Mihrabın yan yüzlerinde bulunan ağaç dalı motifi mahfil korkuluklarında da görülmektedir. Ahşap minberi de bitkisel motiflerle süslenmiştir. Tavan göbeğinde de sengin süsleme bulunmaktadır. Kestane ağacından yapılan süslemeler her açıdan dikkat çekicidir. Mihrap alınlığında Hicri 1270 (Miladi 1854) tarihi okunmaktadır. Bazı araştırmacılar, bunun cami süslemelerinin 5 yıl kadar sürdüğüne işaret ettiğini ileri sürmüşlerdir.

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: ŞİMŞİRLİ KÖYÜ CAMİİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.53.057.011
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Cami
 • Bugünkü Kullanım: Cami
Konum Bilgileri
 • İl: Rize
 • İlçe: İkizdere
 • Mahalle / Köy:Şimşirli Köyü, Orta Mh.
 • Ada:210
 • Parsel:20
 • Koordinatları: 40.8078 , 40.4854