ADLİYE BİNASI

 • Türü: İdari Yapı
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Şebinkarahisar

Genel Tanım

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme kullanılmıştır. Yapı, yazılı kaynaklara göre, 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş ve 1923-1933 yılları arasında Hükümet Konağı olarak kullanılmıştır. Yapı bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapının kuzey ve güney yönünden iki girişi bulunmaktadır. Güneyde bulunan girişine iki kollu taş merdiven ile ulaşılmaktadır. Dikdörtgen taş söveli girişi basık kemerlidir. Kuzey yöndeki giriş bahçe kotuyla aynı seviyededir. Cephelerde katlar arasında taş silmeler bulunmaktadır. Yapının güney cephesi hariç tüm cepheleri sıvalı olup güney cephesi kesme taştır. Yapının doğu ve batı köşelerinde çıkmalar bulunmaktadır. Yapının zemin kat pencere açıklıkları yuvarlak kemerli ve taş söveli olup normal kat pencere açıklıkları kare formludur. Yapının üst örtüsü kırma çatıdır ve çatı malzemesi olarak sac malzeme kullanılmıştır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: ADLİYE BİNASI
 • Envanter Kodu: TR.ANT.28.022.001
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Hükümet Konağı
 • Bugünkü Kullanım: Adliye Binası
Konum Bilgileri
 • İl: Giresun
 • İlçe: Şebinkarahisar
 • Mahalle / Köy:Bülbül Mh.
 • Ada:250
 • Parsel:1
 • Koordinatları: 40.2893 , 38.4215