DOKAP FİLMİ

Doğa, tarih, kültür, medeniyet ve insanın harmanlandığı özge bir coğrafya.. Türkiye’nin yeşil kuşağı Karadeniz.
Ülkemizin küresel ölçekte itibarı ve rekabet gücü artarken Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı DOKAP, Karadeniz’in gücüne güç katıyor.
2012 yılında faaliyete geçen DOKAP; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde bölge halkının refahı ve mutluluğu için çalışıyor.
DOKAP, bölgenin başta turizm ticaret ve temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasını, ekonomik kalkınması ve sosyal gelişiminin hızlandırılmasını hedefleyen, çok sektörlü, sürdürülebilir, insan odaklı ve entegre bir bölgesel kalkınma projesidir.
Kurulduğu günden bu yana yerelden merkeze çok yönlü, katılımcı, kapsayıcı bölgesel kalkınma perspektifiyle hareket eden DOKAP, Karadeniz bölgesinde kalkınmada aktör olabilecek bütün tarafların üzerine optimal bir sinerji yaratmaktır. 
DOKAP, başta turizm olmak üzere, sanayi ve üretim sektörleri, ekonomik kalkınma, altyapı ve kentsel gelişme, sosyal gelişme ve bölgesel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi başlıklı 5 ana eksen üzerinde çok sayıda projeyi hayata geçirmiştir.
Samsun’dan Hopa’ya kadar uzanan yayla koridorunu doğa ve çevre ile uyumlu şekilde birleştiren Yeşil Yol,  DOKAP’ın kontrol ve koordinasyonuyla gerçekleştirilmiştir. Turizm master planı ve Türkiye’nin ilk bölgesel kültür envanteri projesiyle desteklenen bu çalışma Karadeniz’de doğa ve kültür turizmini geliştirecek, bölge halkının gelir düzeyini artıracak en önemli hamledir.
Tarımdan sanayiye, bilimsel araştırmalardan girişimciliğe, altyapı geliştirmeden sosyo-kültürel çalışmalara kadar çok sayıda projenin odağında bulunan DOKAP idaresi Karadeniz’in gelişen ve değişen yüzünün arkasındaki sinerjik liderdir..!
DOKAP, bölgesel bir ağın içinde bağlar kurarak, bölgenin dinamik ve coşkulu yapısına ve ihtiyaçlarına uyumlu yeni nesil bir eylem planıyla insan odaklı hizmeti sürdürüyor. 
DOKAP,  Karadeniz’de kalkınmanın, küresel ölçekte tanınırlığın ve itibarın artırılması için geleceği tasarlamaya devam ediyor.