Karadeniz Kültür Envanteri

Proje Hakkında

Karadeniz Kültür Envanteri Nedir?

Doğu Karadeniz Bölgemiz birçok etkenden dolayı ülke kalkınmasına katkı verebilme bağlamında henüz hak ettiği yerde bulunmuyor, bölgesel olarak yeterli düzeyde ekonomik gelişim gösteremiyor. Bu sorunu çözebilmek için bölgesel kalkınma planları oluşturuluyor.  Bu kapsamda ilgili aktörlerin bölgesel kalkınmayı sağlayacak avantajları bilmesi ve bu yönde vizyon oluşturabilmesi de gerekiyor.  Konuya bu çerçeveden baktığımızda kendi avantajları ile öne çıkmayı başarabildiğinde kalkınma sürecinde gereken yerini de almış olacaktır. Doğu Karadeniz Bölgemiz sahip olduğu doğal ve tarihi zenginlikleri ile turizm açısından önemli bir avantaja sahiptir.

Çok kullanılan ve artık klişeleşme tehlikesi taşıyan söz bugün hakikate dönüşmüş durumda. “Dünya global bir köy halini almıştır” 20 yy’ın en önemli iletişim teorisyeni Marshall McLuhan’a dayandırılan bu söz dünyanın ulaşım ve iletişim ağları ile birbirine bağlanmışlığını ifade etmekte. Bütün bunların bir neticesi olarak hızlanan dünyada ekonomik refah arttıkça insanların seyahat talebi de artıyor.  2017'de uluslararası turist gelişleri % 7 artarak 1,323 milyar ulaştı 2017 yılında uluslararası turizm hareketliliği 1,6 trilyon ABD doları gelir üretti. Dünya Turizm Örgütü, 2018'de uluslararası turizmde % 4 ila% 5 arasında bir büyüme öngördü. 2030'a kadar, turist sayısının 1,8 milyara ulaşması bekleniyor.

Küreselleşmenin sağladığı ulaşım ağları ile dünyanın birbirine bağlanması neticesinde insanlar daha çok seyahat ediyor, iletişim ağlarının sağladığı imkânlar ile seyahat kararlarını alıyorlar. Bu noktadan baktığımızda Doğu Karadeniz Bölgemizin coğrafi zorluklarını avantaja çeviren bölgeler arasında yer alması mümkün.

Dünyada oluşan turizm trendlerine baktığımızda turistlerin artık iki şey talep ettiğini görmekteyiz; bozulmamış doğa, otantik kültür ve tarih. Mesela 2017 yılında sadece ABD’de milli parklar gibi korunan doğal alanları ziyaret edenlerin sayısı 331 milyon kişi oldu. Bundan elde edilen gelir ise 18.2 milyar dolar oldu. UNESCO verilerine göre dünyada koruma altına alınmış ekolojik rezerv alanların %46’sı turizmin ilgi alanına giriyor. Kısacası eko-turizm olgusuna yönelik bir ilgi var. Turizm alanında seyahat deneyimlerine yer veren turizm sitesi trip advisor sitesine göre artık simgeleşmiş yerler ve siteler dünya çapında gezginler tarafından en çok rezervasyon yapılan yerlerin başında geliyor. Gezginler giderek yeni deneyimlerle ilgileniyor. Tarihi yerlere ilgi giderek büyüyor tarihi şehirler her geçen gün daha çok ziyaretçi alıyor.

İşte tüm bu trendler sahip olduğu doğal ve kültürel varlıklar ve tarihi yerleri ile göz dolduran Doğu Karadeniz bölgemiz için büyük bir avantaj anlamına geliyor.

Bu kapsamda Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı DOKAP tarafından çok kapsamlı bir envanter çalışması tarafımıza yaptırıldı. Bu çalışma ile Doğu Karadeniz Bölgemizin doğal ve kültürel bütün zenginlikleri belirlendi ve kayda geçti.

Karadeniz’de Zamanın İzleri - Karadeniz Kültür Envanteri Projesi kapsamında www.karadeniz.gov.tr üzerinden yayınlanmakta olan muhteva, Karadeniz gibi bir bölgenin, tarihsel mirası, kültür tarihi ve doğal varlıkları ilk defa bu derece kapsamlı bir şekilde incelenerek bir araya getiriliyor. Bölgenin kültürel yüzeyi, altyapısı, aktörleri ONEYYAS – Kültürel Kaynak Yönetimi içinde, bu konularda çeşitli kurumlar ve proje ekibi tarafından hazırlanmış raporlar, istatistikler ve karşılaştırmalı veriler ışığında derinlemesine analiz ediliyor.

Karadeniz’de Zamanın İzleri - Karadeniz Kültür Envanteri Projesi Karadeniz Bölgesi’nin kültür ve turizm politikalarını yönlendiren siyasetçiler, yöneticiler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları için kritik bir kaynak hükmünde işlev görecek nitelikte bir proje oldu.

Geliştirdiğimiz kavramsal çalışma metodu, Türkiye’deki verili düzende daha önce yapılmış çalışmalarla kıyaslanması zor bir ölçektedir. Proje, ihtiyaçlara özgü geliştirilmiş yenilikçi teorik yapısı, teorik gücü kadar saha araştırma ve editoryal çalışma titizliği, görsel sanatlarla bütünleşik, çağdaş yazılım mimarisi ile oluşturduğu iş zekâsı uygulamaları, sürdürülebilirliği ve en önemlisi kolaylıkla uygulanabilir yapısı ile de Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen bir projedir.

Projeyi öncekilerden farklı kılan özelliklerinin başında multidisipliner oluşu, dar uzmanlık kalıplarına sığmayan vizyonu, disiplinler arasında verimli kesişmelerle konuya üstten bakarak holistik bir anlayış geliştirebilmesidir.

Diğer yandan entegrasyon yapısının esnekliği ile de bir çok farklı alanın tek bir mecrada bir arada çözümlenmesini mümkün kıldı. Bu devrimci yaklaşımların yanında katılımcı, koruma kullanma dengesini doğru analiz edebilen ve bu eksende bölgeye ve tüm Türkiye’ye yönelik bir vizyon çizen yaratıcı prototip bir proje oldu.

Bu projeyi hayata geçirirken en başta ekip arkadaşlarımın, bölgedeki orman bakanlığına bağlı kurumların, il kültür ve turizm müdürlüklerinin, belediyelerin, DOKAP İdaresinde bu projede görevlendirilen değerli arkadaşların ve DOKAP eski Başkanı Sayın Ekrem Yüce’nin motive eden katkıları olması bu projenin gerçekleşmesinde önemli rol oynadı. Burada zikrettiğim ve edemediğim herkese teşekkür ediyor; Karadeniz’de Zamanın İzleri Karadeniz ve tüm ülkemiz için daha güzellerine vesile olsun diyorum.