AĞA KÖPRÜSÜ

 • Türü: Kültürel Yapı
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Yağlıdere

Genel Tanım

Alucra – Yağlıdere karayolu üzerinde yer almaktadır. Kitabesine göre Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa tarafından Hicri 1232 (Miladi 1816) yılında yaptırılmıştır. Kâgir olarak inşa edilen köprü, iki mesnetli, tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir. Köprüde malzeme olarak moloz taş, kesme taş ve ince yonu taş kullanılmıştır. Kemer kısmında ince yonu, korkuluklarda kesme taş malzeme kullanılırken diğer kısımlarında moloz taş kullanılmıştır. Kemer içlerinde nişleri bulunmaktadır. Köprü ayakları iki yanda dere yatağında, kayalık zemine oturtulmuştur. Kemer açıklığı yayvandır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: AĞA KÖPRÜSÜ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.28.024.001
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Köprü
 • Bugünkü Kullanım: Köprü
Konum Bilgileri
 • İl: Giresun
 • İlçe: Yağlıdere
 • Mahalle / Köy:Elmabelen Köyü
 • Koordinatları: 40.8353 , 38.6341