AHMETLİ KÖYÜ CAMİİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Bulancak

Genel Tanım

Yapı, kâgir sistemde ile inşa edilmiştir. Yapının inşasında malzeme olarak kaba yonu taş kullanılmıştır. Köşelerde, pencere ve kapı çevrelerinde ise kesme taş kullanılmıştır. Yapı, kitabesine göre, Hicri 1330 (Miladi 1914) yılında inşa edilmiştir. Kuzeybatı köşesinde bulunan minaresi tek şerefelidir. Minare sonradan inşa edilmiştir. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Son cemaat yeri önde iki adet taşıyıcı ahşap dikme ile taşınmaktadır ve son cemaat yerinin üstü düz tavan olup ahşap malzeme ile örtülmüştür. Yapının üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Çatının kaplama malzemesi alaturka kiremittir. Harime giriş, son cemaat yerinden yuvarlak kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. Günümüzdeki kapı yenidir. Girişin hemen sağında kadınlar mahfiline çıkan iki kollu ahşap bir merdiven bulunmaktadır. Kadınlar mahfili ahşap malzeme ile yapılmıştır ve harim kısmına düşen altı ahşap dikme ile taşınmaktadır. Kapının tam karşısında kesme taştan yapılmış sade mihrabı bulunmaktadır. Ahşaptan yapılmış minber ve vaaz kürsüsü yenidir.
Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: AHMETLİ KÖYÜ CAMİİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.28.010.002
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Cami
 • Bugünkü Kullanım: Cami
Konum Bilgileri
 • İl: Giresun
 • İlçe: Bulancak
 • Mahalle / Köy:Ahmetli Köyü
 • Ada:110
 • Parsel:29
 • Koordinatları: 40.8688 , 38.1818