ALİ BABA ŞEHİTLİĞİ (KORKUT ATA / DEDE KORKUT TÜRBESİ

 • Türü: Dini Yapı / şehitlik
 • İli: Bayburt
 • İlçesi: Merkez

Genel Tanım

Kop Savunmasında 40 kadar askerin burada şehit olduğu anlatılmaktadır. Şehitliğin etrafında çeşitli dönemlere ait mezarlar ve ortada silindirik bir kümbet yer almaktadır. Mezarların arasında Selçuklu Dönemi’ne ve Osmanlı Dönemi’ne tarihlenen mezarlar da bulunmaktadır. Mezarların ortasında yer alan silindirik kümbet, Bayındır Han’a ve Kazan Han’a atfen yapılmıştır. Orijinal yapının Anadolu’daki erken örneklerden olduğu ileri sürülmektedir. 9. yüzyıla tarihlenen yapı, 1994 yılında restore edilmiştir. Türk Kültürünün önemli figürlerinden olan Dede Korkut’un mezarının bu kümbette olduğu ileri sürülmektedir. Altıgen çerçeveli bir alan içinde bulunan yapı, dairesel planlı olup yığma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Malzeme olarak kesme taş malzeme kullanılmıştır. Üst örtü olan kubbesi yapının tamamını örtecek şekilde yapılmıştır. Kemerli girişte sonradan demir kapı kullanılmıştır. İç mekânda bir adet mezar bulunmaktadır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: ALİ BABA ŞEHİTLİĞİ (KORKUT ATA / DEDE KORKUT TÜRBESİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.69.097.008
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Türbe / şehtilik
 • Bugünkü Kullanım: Türbe / şehtilik
Konum Bilgileri
 • İl: Bayburt
 • İlçe: Merkez
 • Mahalle / Köy:Yıldırım Köyü
 • Koordinatları: 40.1975 , 40.5698