AŞAĞI MAHALLE KİLİSESİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Gümüşhane
 • İlçesi: Torul

Genel Tanım

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Beden duvarlarında moloz taş kullanılırken, kapı ve pencere söveleri, cephe bitimleri, saçak silmeleri kesme taş ile inşa edilmiştir. Üst örtüsü beşik tonoz olan yapı, kuzey yönde eğimden dolayı toprağa gömülüdür. Üst örtüsü orijinalde taş malzeme ile kaplanmıştır ancak çoğu günümüze ulaşmamış olup, çatı toprak ve ot kaplıdır. Doğu yönde bulunan apsis kısmı beşik tonozdan daha alt seviyede bulunmaktadır. Üç apsisli olan yapının orta apsisi daha geniş ve daha yüksektir. Her apsis üzerinde mazgal pencereler yer almaktadır. Apsislerin üst kısmında da birer adet mazgal pencere yer almaktadır. Yapıya batı yönde bulunan narteks bölümünden girilir. Tonoz çatıya sahip olan narteks bölümü moloz taşla yapılmış olup taşıyıcı kemerler ve oturduğu sütunlar kesme taş ile yapılmıştır. Narteks bölümüne kuzey ve güney yönde girişler bulunmaktadır. Yapının batı cephesinde yer alan giriş kapısı kesme taş ile çevrelenmiş olup üstte yuvarlak kemer ile sınırlandırılmıştır. Kapı üzerinde yuvarlak kemerli alınlık bulunmaktadır. İç mekân, dört sütun ve iki paye ile üç nefe bölünmüştür. Orta nef, yan neflerden daha geniştir. Sütunlar birbirlerine ve payelere kesme taş ile geçilen kemerlerle bağlanmıştır. İç mekânda, apsislerde kare ve dikdörtgen şeklinde yuvarlak kemerli nişler bulunmaktadır. Orta apsisten yan apsislere açılan kemerli açıklıklar yer almaktadır. Güney cephede dıştan içe genişleyen iki adet dikdörtgen pencere içten yuvarlak kemerlerle sınırlandırılmıştır. Kuzeyde iki adet mazgal pencere bulunurken, batı cephesinde kapı üzerinde bir adet mazgal pencere bulunmaktadır. Zemin döşemesi taş olan kilise kaçak kazı girişimlerinden dolayı harap olmuştur ve zeminde toprak görünür hale gelmiştir.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: AŞAĞI MAHALLE KİLİSESİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.29.030.006
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Kilise
 • Bugünkü Kullanım: Kullanılmıyor
Konum Bilgileri
 • İl: Gümüşhane
 • İlçe: Torul
 • Mahalle / Köy:Gümüştuğ Köyü
 • Ada:270
 • Parsel:42
 • Koordinatları: 40.4564 , 39.1451