Çatalkaya Şelalesi

 • Türü: Şelale
 • İli: Gümüşhane
 • İlçesi: Torul

Tarihi veya Folklorik Değeri

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Şelaleden akan su, derenin bir bölümünü oluşturmaktadır. Bal Ormanı içerisinde bulunması yöre halkının su ihtiyaçlarını karşılamalarına neden olmaktadır.Orman teşkilatı tarafından koruma tedbirlerinin alınması gerekmektedir.
 • Türü: Şelale
 • Adı: Çatalkaya Şelalesi
 • İli: Gümüşhane
 • İlçesi: Torul
 • Mevkii: Çatalkaya
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Kürtün ilçesine 25 km uzaklıktadır.
 • Yasal Durumu: Tescil Edilmemiş.
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Torul Orman İşletme Müdürlüğü - Alacadağ Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G42a4
 • Koordinatları: 40.760 , 39.037
 • Alanı:18 ha.
 • Yükselti (m): 2500
 • Bakı: Batı
 • Eğim (%): 0
 • Rölyef: Üst Yamaç

Şelale Özellikleri

Genel Bilgiler
 • Adı:Çatalkaya şelalesi
 • Anıtsal Niteliği:Her Zaman Akan
 • Mülkiyet Durumu:Devlet
Görsel Şeması
 • A: Yüksekliği:12 m
 • B: Genişliği:1.5 m
 • Çevresi:7.5m
Jeolojik Durumu

Beslenme Kaynaği: Yağmur Suları

İnsan Etkisi: Var

Genel Yapısı: