DOLİSHANE KİLİSESİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Artvin
 • İlçesi: Merkez

Genel Tanım

Yapı, 20,20 x 13,20 metre boyutlarında, dikdörtgen plana sahiptir. Kitabesine göre Bagrat Kralı Sumbath tarafından yaptırılmıştır. Manastır olarak inşa edilen yapının sadece kilise binası günümüze ulaşabilmiştir. Kilise, 16. yüzyıl sonrasında cami olarak kullanılmıştır. Yapı içte, doğu-batı doğrultusunda serbest haç plan tipi görülmektedir. Yapıya dışarıdan bakıldığında dikdörtgen planlıdır. Yığma sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapı dışta iki yönde kırma çatı ile örtülüdür. Doğu cephesinde pastoforion odaları görülmektedir. Batı haç kolunun yer aldığı batı cephede ek mekânlar izlenmektedir. Kubbe kasnağının güneydoğusunda, kemerin iç tarafında kabartma kral figürü yer almaktadır. Figür yer yer tahrip olmuştur. Güneyde, karşılıklı duran melek figürleri dikkat çekicidir. Düzgün kesme taş üzerine kazınarak yapılan Güneş Saati, yerden yaklaşık 2,5 m yüksekte yer almaktadır. Cephelerde yer alan süslemelerin yanı sıra, iç mekânda da süslemelerin var olduğu izlerden anlaşılmaktadır. Kilisenin cami olarak kullanıldığı dönemde bu freskler sıva ile kapatılmış olmalıdır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: DOLİSHANE KİLİSESİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.08.002.006
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Kilise
 • Bugünkü Kullanım: Kullanılmıyor
Konum Bilgileri
 • İl: Artvin
 • İlçe: Merkez
 • Mahalle / Köy:Hamamlı Köyü
 • Ada:153
 • Parsel:4
 • Koordinatları: 41.1649 , 41.9526