GEMİLER ÇEKEĞİ CAMİİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Merkez

Genel Tanım

Yapıda yer alan bilgilendirme tabelasında, ilk olarak Hortumoğlu Hacı Hüseyin tarafından bir mescit olarak yaptırıldığı, bugünkü şeklini 1884 yılında, Sarı Alemdarzade Mehmet Kaptan tarafından yaptırıldığı zaman aldığı yazılıdır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kaba yonu taş ve kesme taş kullanılmıştır. Yapı, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapının kuzey cephesinde ana girişi bulunmaktadır. Girişe iki adet taş merdivenle ulaşılmaktadır. Tüm cephelerde çift sıra pencere kullanılmıştır. Bu cephelerde alt sıra pencere açıklıkları dikdörtgen, üst sıra pencere açıklıkları ise sivri kemerlidir. Caminin kuzeybatı köşesinde minaresi bulunmaktadır. Minaresi taş malzemeden inşa edilmiş olup tek şerefelidir. Yapının üst örtüsü kırma çatıdır ve çatı malzemesi olarak alaturka kiremit kullanılmıştır. Kadınlar mahfiline, harimden girişin doğusunda bulunan tek kollu merdiven ile çıkılmaktadır. Kadınlar mahfili, ortada iki adet ahşap dikme tarafından taşınmaktadır. Harimin iç mekânda üst örtüsü ahşap düz tavandan oluşmaktadır. Mihrap, taş malzemeden olup iki kenarında sütunçeler bulunmaktadır. Minberi ise sonradan ahşap malzemeden yapılmıştır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: GEMİLER ÇEKEĞİ CAMİİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.28.020.010
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Cami
 • Bugünkü Kullanım: Cami
Konum Bilgileri
 • İl: Giresun
 • İlçe: Merkez
 • Mahalle / Köy:Gemiler çekeği Mh.
 • Pafta:28
 • Ada:578
 • Parsel:1
 • Koordinatları: 40.9138 , 38.4015