Notice: Undefined offset: 1 in /home/karade61/public_html/site_temalari/DOKAP/ZT_DOKAP.php on line 2929
GEVHERNİK KALESİ - Doğu Karadeniz Kültür Envanteri Projesi

GEVHERNİK KALESİ

 • Türü: Arkeolojik Sit
 • İli: Artvin
 • İlçesi: Ardanuç

Genel Tanım

Ardanuç Kalesi olarak da anılan kalenin “Gevheri - Nik” ismiyle anılmasının nedeni, çevresinde gümüş madenleri olmasıdır. Farsça bir kelime olan Gevher, cevher anlamına gelmektedir. İç kalenin ilk yapılış tarihi milattan önceki dönemlere tarihlenmektedir. Dış kalenin ise 5. yüzyılda, İberya Krallığı’nın bu bölgeyi başkent olarak kullandığı dönemde yapıldığı düşünülmektedir. Kale, 1551 yılında Osmanlılar tarafından fethedilmiş, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1562 tarihinde onarımdan geçirilmiştir. Kale, iki bölümden meydana gelmektedir. İçkalede Ortaçağ yapıları yer alırken, günümüzde Adakale Mahallesi olan kısımda ise Osmanlı yapıları yer almaktadır. Kalenin ana girişi güneyde yer alan kapıdan sağlanmaktadır. Surlarla çevrili kalede Osmanlı Dönemi’nde pek çok yapı inşa edilmiştir. Günümüzde Adakale Mahallesi’nde yer alan İskenderpaşa Camii, Türbeler, Hamam ve Dükkânlar bu dönemin eserleridir. İçkale, 4 taraftan surlarla çevrilidir. Moloz taştan inşa edilen surların büyük kısmı yıkılmıştır.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: GEVHERNİK KALESİ
 • Envanter Kodu: TR.SIT.08.007.002
Konum Bilgileri
 • İl: Artvin
 • İlçe: Ardanuç
 • Mahalle / Köy:Adakale Mh.
 • Ada:72
 • Parsel:80
 • Koordinatları: 41.1257 , 42.0562