GİRESUN MÜZESİ

  • İli: Giresun
  • İlçesi: Merkez

Müze Konusu Ve İçeriği İle İlgili Kısa Bilgi

Giresun ilinin arkeolojik ve etnografik eserlerinin bir araya getirildiği Giresun Müzesi, kalenin doğu eteğinde yer almaktadır. Günümüzde müze olarak kullanılan Gogora Kilisesi, 18. yüzyılda yerel Rum halk tarafından yaptırılmıştır. 1923 yılına kadar kilise işlevini sürdüren yapı, 1948-1967 yılları arasında hapishane olarak kullanılmış ve daha sonra restore edilmiştir. Yapı, 1988 yılında müze olarak hizmet vermeye başlamıştır. Giresun Müzesi’nde, Eski Tunç Çağı, Hitit, Helensitik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olmak üzere Arkeolojik ve Etnografik eserler sergilenmektedir. Bunların arasında pişmiş toprak heykelcikler ve kaplar, mimari parçalar, amphoralar, sikkeler yer almaktadır. Müzenin etnografya koleksiyonu, 19. yüzyıla tarihlenen giyim eşyaları, mutfak ve hamam eşyaları, silahlar, kilimler ve takılardan oluşmaktadır.

Müze Binası Hakkında Kısa Bilgi

Avlu içerisinde yer alan yapı, doğ-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Müze binası, dıştan dörtgen, içten bazilikal plan ile kubbeli haç planının birleştirildiği karma plan şemasına sahiptir. Kesme taştan inşa edilen yapının kırma çatısı alaturka kiremitle kaplıdır. Ana girişi batı cephesinde bulunan yapının, güney ve kuzeyinde de iki ayrı girişi bulunmaktadır. Ana kapının iki yanında kabartma sütun profili yer almaktadır. Alınlık bölümü ise burma sütunce ile bezenmiştir. Kapının çevresi çift sıra dikdörtgen ve saç örgüsü motiflerle çevrelenmiştir. Yapının diğer iki kapısında ikiz sütun ve sütunceler kullanılmıştır. Kuzey kapısında “S” kıvrımlı sahte kemer uçları ile diş kesimi süslemeler dikkat çeker. Güney kapısında süsleme öğesi olarak burç motifi görülür. Ana mekân, iki sütun dizisiyle, beşik tonoz örtülü üç sahına ayrılmıştır. Sütunların başlıkları İon tarzındadır ve kaideleri yerel özellik taşımaktadır. Ana apsis ve yanlardaki birer apsis çıkıntısı, dışta hareketli bir cephe görünümü sağlamaktadır. Tam ortada yüksek kasnaklı merkezi kubbe bulunmaktadır. Kubbede 12 pencere yer almaktadır. Kubbe içinde, merkeze doğru uzanan dört sütun ve tam ortada İsa tasviri yer almaktadır. Müze binasının kuzeyinde yer alan bodrum kat üzerine üç katlı olarak inşa edilmiş yapının, Gogora Kilisesi’nden daha geç bir tarihte yapıldığı düşünülmektedir. Yapı, “Papaz Evi” olarak adlandırılmaktadır. 1993 yılında aslına uygun olarak restore edilen yapı, günümüzde müzenin İdari Binası olarak kullanılmaktadır. Müzenin sergileme alanı olarak kullanılan Mahzenler, Papaz Evi’nin batı duvarına bitişik olarak inşa edilmiş birbirine paralel iki mekândan oluşmaktadır. Mahzenler, beşik tonoz örtülüdür. Kilise binasının güney ve Papaz Evi’nin batı cephesinde iki adet çeşme yer almaktadır.

Genel Bilgiler
Ücret Bilgileri
  • Öğrenci: Ücretsiz
  • Öğretmen: 5 TL
  • 65 yaş üstü: Ücretsiz
  • Tam: 5 TL
Diğer Bilgiler
  • Yaz Uygulaması: 09:00 - 19:00
  • Kış Uygulaması: 08:00 - 17:00
  • Resmi Tatillerde: Hayır
  • Müze Kart: Hayır