HACI ŞEYH CAMİİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Rize
 • İlçesi: İkizdere

Genel Tanım

Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen cam, kare planlı ve iki katlıdır. Cami, kitabesine göre Hicri 1304 (Miladi 1886) yılında, Hacı Şeyh Osman Niyazi Efendi tarafından yaptırılmıştır. Pazarlı Ali ve Hasan Usta tarafından yapılmıştır. Alt kat kesme taş, üst kat ahşap malzeme ile inşa edilmiştir. Yapı, harim ana mekân ve kuzey cephesinde yer alan iki katlı bölümden oluşmaktadır. Dikdörtgen formlu pencereler, ahşaptan desenli kafeslerle kapatılmıştır. Mahfil kısmının arkasında yer alan bölümde iki oda bulunmaktadır. Bu odalar, sohbet, çalışma ve misafir ağırlama amaçlı kullanılmış olmalıdır. Alt katta bulunan girişler doğu cephesinde yer almaktadır. Her iki girişin söveleri kesme taştan yapılmıştır ve kemerlidir. Ana mekân girişi kuzey cephesinde yer alır ve sonradan yapılan ek kısımda bulunmaktadır. Girişi sağlayan ahşap kapı, çift kanatlı ve işlemelidir. Yapının çatısı kırma çatıdır ve çatı örtüsü alaturka kiremittir. Çatı saçağı geniş ve döşemesi ahşap kaplamadır. Kuzeyde bulunan minaresi tek şerefelidir ve üstü çini ile kaplanmıştır. İç mekânın tamamında ahşap süsleme görülmektedir. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü tamamen ahşaptandır ve yoğun süslemelidir. Kıble yönüne doğru çıkıntı yapan mihrap, yekpare kütükten yapılmıştır. Süslemeler, tamamı ahşap olan tavanın göbek kısmında yoğunlaşmıştır. Dıştan kare, içten sekizgen ahşap oyma bezeme görülmektedir. Minberde stilize bitkisel motifler yer almaktadır. Mihrapta ise niş çevresinde hayat ağacı motifi görülmektedir. Kıble duvarına kadar uzanan U planlı kadınlar mahfili, ahşap dikmeler ile taşınmaktadır ve ortada köşk kısmı bulunmaktadır. Korkuluklar ve köşk kısmında yoğun süslemeler gözlenmektedir. Mahfil bölümüne ana mekândan ahşap merdiven ile çıkılmaktadır. Dış cephede kullanılan ahşap pencere kafesleri yer yer iç mekânda da kullanılmıştır.
Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: HACI ŞEYH CAMİİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.53.057.008
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Cami
 • Bugünkü Kullanım: Cami
Konum Bilgileri
 • İl: Rize
 • İlçe: İkizdere
 • Mahalle / Köy:Güneyce Bucağı, Kurtuluş Mh.
 • Parsel:900
 • Koordinatları: 40.8252 , 40.4740