Hacıosman Ormanı Tabiat Koruma Alanı

 • Türü: Tabiat Koruma Alanı
 • İli: Samsun
 • İlçesi: Tekkeköy

Tarihi veya Folklorik Değeri

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Avrupa Çapında Çok Sınırlı Bir Yayılışa Sahip Ve Hızla Ortadan Kalkma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Bulunan Eşsiz Bir Alüvyal Orman Ekosistemidir. Dişbudak (Fraxinus Excelsior),Meşe(Quercus Hartwissiana), Dişbudak Yapraklı Kant Ceviz (Pterocarya Fraxinifolia), Kayacık(Ostrya Calpigoliya),Kayacılar(Ulmus Glabra), Doğu Gürgeni (Carpinus Orientalis), Akçaağaç (Acer Canpestre)Önemli Bitki Türlerini Oluşturmaktadır.
 • Türü: Tabiat Koruma Alanı
 • Adı: Hacıosman Ormanı Tabiat Koruma Alanı
 • İli: Samsun
 • İlçesi: Tekkeköy
 • Mevkii:
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Tekkeköy Orman Fidanlığının Arkasındadır.
 • Yasal Durumu: 7.4.1987'de tescil edilmiştir.
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Samsun Orman İşletme Müdürlüğü - Tekkeköy Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: F37a4
 • Koordinatları: 41.256 , 36.517
 • Alanı:131 ha.
 • Vitalite Durumu:İyi
 • Yükselti (m): 4
 • Bakı:
 • Eğim (%): 0
 • Rölyef: