İMERA MANASTIRI

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Gümüşhane
 • İlçesi: Merkez

Genel Tanım

Yapı, Olucak (İmera) Köyü eski yerleşimi içerisinde yer almaktadır. Yazılı kaynaklarda 1350 yılında yapıldığı belirtilmektedir. Yine yazılı kaynaklara göre, 1859 yılında baş rahibe Roxane tarafından yenilendiği yazmaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda kesme taş ve moloz taş malzeme kullanılmıştır. Doğu batı yönünde dikdörtgen planla inşa edilen yapı üç neflidir ve orta nef yan neflere göre daha geniştir. Yapının yarım daire şeklinde üçlü apsisi bulunmaktadır. Apsis kısmı ana yapıdan daha dar ve alçaktır. Yapının üst örtüsü iki yönde kırma çatı olup kademelidir. Naosun orta bölümünün üst örtüsü çokgen formda yüksek kasnaklı kubbe ile örtülüdür. Üst örtü malzemesi taş ve toprak malzemedir. Yapının her cephesinde farklı boyutlarda dikdörtgen formlu pencere açıklıkları bulunmaktadır. Ayrıca kubbe kasnağında mazgal pencere açıklıkları bulunmaktadır. Kubbe kasnağı köşelerde sütunçeler ve onları bağlayan kemerler ile süslenmiştir. Yapıya giriş güney cephenin batısında yer alan dikdörtgen açıklıktan sağlanmaktadır. Kapının taş sövesi üç kademeli frizle süslenmiştir. Frizlerde stilize bitkisel motifler, üzüm salkımları ve geometrik motifler kullanılmıştır. Giriş açıklığının üzerinde yer alan sivri kemerli alınlıkta kitabesi yer almaktadır. İki yanda bulunan sütunçeler ve en üstte yer alan izlerde girişte kibarion düzenlemesi olduğu anlaşılmaktadır. İç mekânda nefler toplam altı adet sütunla ayrılmıştır. Sütunlar yan duvarlarda bir kısmı gömülü olan payelerle sivri kemerlerle bağlanmıştır. Kemerler arasında metal gergiler bulunmaktadır. İç mekânda neflerin üst örtüsü tonozdur.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: İMERA MANASTIRI
 • Envanter Kodu: TR.ANT.29.028.021
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Kilise
 • Bugünkü Kullanım: Kullanılmıyor
Konum Bilgileri
 • İl: Gümüşhane
 • İlçe: Merkez
 • Mahalle / Köy:Olucak Köyü
 • Ada:164
 • Parsel:4
 • Koordinatları: 40.5354 , 39.5868