İŞHAN KİLİSESİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Artvin
 • İlçesi: Yusufeli

Genel Tanım

Yığma sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Girişler, kuzey ve güney yönünden sağlanmaktadır. Yapı dışta iki yönde kırma çatı ile örtülüdür. Yapı, 34,95 x 20,75 m ölçülerinde haç planlıdır. Kubbeli bazilikal plan tipindedir. Kilisenin doğu cephesi üç kademelidir. Dışta, pastoforion odalarının cephesi, ortada apsis ve üst kat oda cepheleri yer almaktadır. İçte ise kuzey ve güney haç kollarının cepheleri görülmektedir. Kilisede yuvarlak kemerli, dikdörtgen formlu pencereler bulunur. Kuzey ve güney haç kollarındaki cepheler kademelenme yapan duvar payelerine oturan kemerlerle hareketlendirilmiştir. Batı cephesi, batı, kuzey, güney haç kolları ile kuzeydeki ek mekân ve kuzey-güney batı köşe odalarından oluşmaktadır. Cephe, diğer bölümlerde olduğu gibi kendi içinde dört farklı kademelenme yapmıştır. Batı cephesinde üçgen alınlık yer alır. Bu cephede de yuvarlak kemerli, dikdörtgen formlu pencereler vardır. Batı cephesinde yer alan pencerenin altında yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu kapı yer alır. Yapıda üçgen alınlıklı kısımların üstü çift pahlı çatı ile örtülürken diğer bölümler ise tek pahlı çatı ile örtülmüştür. Ana mekânın üzeri ise kubbe ile örtülüdür. Kubbe, sekizgen kasnak üzerinde yer alır. Kasnağın üzerinde içten kubbe yer alırken dışında konik külah yer almaktadır. Kubbe örtülü ana mekânın doğusunda dikdörtgen planlı bema bulunmaktadır. Bemanın çevresinde dehlizeler yerleştirilmiştir. Yanlarda yine dikdörtgen planlı pastoforion odaları bulunmaktadır. Ana mekân zemininde yer alan mozaik döşeme yer yer tahrip olmuşsa da günümüze ulaşmıştır. Yapı, süslemeler açısından zengindir. Güney cephede bulunan süslemeler diğere alanlara göre daha zengindir. Batı haç kolunun güney cephesinde yer alan bir aslan ile bir ejderin tasvir edildiği yüksek kabartma önemlidir. İç mekândaki fresklerin tümü günümüze ulaşmamıştır. Kubbe ve pencere açıklıklarının iç kısımlarında yer alan fresklerin bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Kubbe göbeğinde yer alan, dört kolu da eşit uzunluktaki haç motifi günümüzde de görülebilmektedir. Haçın çevresinde yer alan yuvarlak çerçevedeki halkaları melekler taşımaktadır. Meryem Ana Şapeli Kiliseden bağımsız olan yapı, 10,30 x 5,70 m ebatlarındadır. Beşik tonoz örtülü yapının apsisi yarım kubbe ile örtülmüştür. Doğu ve batı cepheleri üçgen alınlıklı ve pencerelidir. Apsiste yer alan freskler yer yer tahrip olmuştur.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: İŞHAN KİLİSESİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.08.004.007
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Kilise
 • Bugünkü Kullanım: Kullanılmıyor
Konum Bilgileri
 • İl: Artvin
 • İlçe: Yusufeli
 • Mahalle / Köy:İşhan Köyü
 • Ada:131
 • Parsel:14
 • Koordinatları: 40.7503 , 41.7394