KALE-İ BÂLÂ

  • Türü: Arkeolojik Sit
  • İli: Rize
  • İlçesi: Çamlıhemşin

Genel Tanım

Sarp bir kayalık üzerinde yer alan kale, Çamlıhemşin ilçe merkezinden yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kalenin bulunduğu yer, Fırtına Deresi’nin kaynağına yakın bir noktadır. Kaçkarlar’dan Anadolu’ya geçiş sağlanan Başhemşin ve Tatos Geçidi’ne yakın konumdadır. Fırtına Deresi’ne hâkim bir noktada kurulu olan kale, konumu itibariyle stratejik bir noktadadır. ‘Varoş Kale’ adıyla da anılan kale, Zil Kale ile benzerlikler göstermektedir. Kale, günümüzde görülebilen işçilik özellikleriyle 14-15. yüzyıllara tarihlenmektedir. Yazılı kaynaklara göre, kalenin en erken yapısı, M.Ö. 300 yılında bölgede hâkim konumda olan İranlılar tarafından yapılmıştır. Defalarca el değiştiren kale, 14.-15. yüzyıllarda kapsamlı onarımdan geçmiş ve/veya yeniden inşa edilmiş olmalıdır. Kale, dikdörtgen planlıdır. Sur duvarları günümüzde büyük ölçüde tahrip olmuş durumdadır. Ana girişi kuzeybatı yönünde bulunmaktadır. İçte doğu duvarına bitişik bulunan tonozlu mekânın sarnıç olduğu düşünülmektedir.
Genel Bilgiler
  • Türü:
  • Envanter Adı: KALE-İ BÂLÂ
  • Envanter Kodu: TR.SIT.53.051.002
Konum Bilgileri
  • İl: Rize
  • İlçe: Çamlıhemşin
  • Mahalle / Köy:Kale Köyü
  • Koordinatları: 40.8133 , 40.9435