Karagöl

 • Türü: Göl
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Dereli

Tarihi veya Folklorik Değeri

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Türkiye’nin sahip olduğu jeolojik ve topoğrafik koşullarındaki zenginlik, çeşitli tip ve büyüklükte göllerin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Giresun'un Dereli ilçesi sınırları içerisinde de, bu açıdan değerlendirilebilecek, potansiyel turistik değeri yüksek göller bulunmaktadır.Dereli ilçesine 57 km uzaklıkta bulunan Karagöl bir krater gölüdür. Bölgede birbiri ardına sıralanan göllerden biri olan 2754 m rakımda bulunan Karagöl sunduğu manzaralarla önemli peyzaj değerleri oluşturuyor. Turizme yönelik birçok aktiviteye imkân sağlayan göl ne yazık ki yeterince bilinmiyor.  

 • Türü: Göl
 • Adı: Karagöl
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Dereli
 • Mevkii: Gölobası yaylası
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Dereli’ye 57 km uzaklıktadır.
 • Yasal Durumu: Tescil edilmemiştir.
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Dereli Orman İşletme Müdürlüğü - İkisu Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G40d3
 • Koordinatları: 40.514 , 38.192
 • Alanı:24651 ha.
 • Yükselti (m): 2754
 • Bakı: Kuzey
 • Eğim (%): 0
 • Rölyef: Üst yamaç

Göl Özellikleri

Genel Bilgiler
 • Adı:Karagöl
 • Anıtsal Niteliği:Krater Gölü
 • Mülkiyet Durumu:Devlet
Görsel Şeması
 • A: Uzunluğu:212 m
 • B: Genişliği:163 m
 • Çevresi:595 m
Jeolojik Durumu

Beslenme Kaynaği: Kar ve buzul sularıyla beslenmektedir.

Göl Ayağı: Aksu deresiyle birleşiyor.

İnsan Etkisi: Var.

Genel Yapısı: Bozulmamış.