Kayın Ağacı

 • Türü: Anıt Ağaç
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Bulancak

Tarihi veya Folklorik Değeri

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Orman gen kaynaklarının oluşumları binlerce, milyonlarca yıla dayanır. Bu nedenle kısa ve orta vadede yenilenemeyen doğal kaynaklar olarak kabul edilmektedir. Yüzyıllardır yaşamlarını dirençle sürdüren biyolojik çeşitliliğimizin göstergelerinden biri olan anıt ağaçlar genetik rezerv değeri taşırlar. Orman içerisinde kalan anıt niteliğindeki kayın ağacına ulaşım imkanı ağacın bulunmasını zorlaştırmaktadır. Bu doğal değerlerin ortaya çıkarılması ve korunmasıyla ekolojik süreklilikte bir ölçüde sağlanmış olacaktır.

 • Türü: Anıt Ağaç
 • Adı: Kayın Ağacı
 • İli: Giresun
 • İlçesi: Bulancak
 • Mevkii: Tandır köyü, Anbar deresi, mevkii 70m yolun güneyinde
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Bulancak’a 53 km uzaklıktadır.
 • Yasal Durumu: Tescil edilmemiştir
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Giresun Orman İşletme Müdürlüğü - Ambardağ Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G40d2
 • Koordinatları: 40.649 , 38.140
 • Vitalite Durumu:İyi
 • Yükselti (m): 1400
 • Bakı: Doğu
 • Eğim (%): 65
 • Rölyef: Alt yamaç

Anıt Ağaç Özellikleri

Genel Bilgiler
 • Tür Adı (Türkçe):Kayın Ağacı
 • Tür Adı (Bilimsel):Fagus Orientalis
 • Anıtsal Niteliği:Çap Ve Yaş
 • Yaşı:Tahmini 280
 • Mülkiyet Durumu:Devlet
Görsel Şeması
 • A: Tepe Çapı (K):23.5 m
 • B: Tepe Tacı Uzunluğu:24.6 m
 • C: Tepe Başlangıç Yüksekliği:6.9 m
 • D: Ağacın Boyu:31.5m
 • Tepe İzdüşüm Alanı:433.516 m2
 • 1.30 m Yüksekliğindeki Çap:2.19 m
 • 1.30 m Yüksekliğindeki Çevre:6.9 m
Restorasyon Çalışmaları

Uygulanan Müdahaleler: Herhangi bir müdahale yok.

İnsan Etkisi: Yok.

Gövde Deformasyonları:

Genel Görünüm

Gövde Yapısı: Bozulmamış.

Sürgün Durumu: İyi

Deformasyon Yeri:

Deformasyonun Kapanma Aşamaları:

Deformasyon Genişliği/Gövde Genişliği Oranı: %0

Kapanma Yüzdesi: %0