MURATLI CAMİİ

 • Türü: Dini Yapı
 • İli: Artvin
 • İlçesi: Borçka

Genel Tanım

Girişte yer alan kitabesine göre 1846 yılında inşa edilmiştir. Yine kitabelerine göre, 1847 yılında minberi ve mahfili yapılmıştır. Caminin orijinal minaresi yıkılmış olup mevcut minaresi sonradan yapılmıştır. Cami 15,25 x 12,80 m ölçülerinde kareye yakın planlıdır. Yığma yapım sisteminde inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap ve taş kullanılmıştır. Yığma taş bodrum kat üzerine ahşaplar köşelerden birbirine geçmeli olarak üst üste yığılarak inşa edilmiştir. Yapı, bodrum kat, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapı doğu-batı yönündeki hafif eğime oturmaktadır. Caminin orijinal minaresi yıkılmış, mevcut minare sonradan taş olarak inşa edilmiştir. Yapıda tek minare ve minarede tek şerefe bulunmaktadır. Çatı ahşap konstrüksiyona sahip kırma çatı olup, üzeri alaturka kiremit örtülüdür. Yapının ana girişi kuzey yönündendir. Orijinalde son cemaat yerinin önünün ve yanlarının açık olduğu bilinmektedir. Günümüzde kapalı olan son cemaat yerinin dış kapıları yenidir. Ana harime girişi sağlayan iki adet ahşap kapı, yuvarlak kemerli, çift kanatlı ve oldukça zengin süslemelidir. Kadınlar mahfili son cemaat mahfilinin üstü olup ahşap dikmelerle taşınmaktadır. Kadınlar mahfili U planlıdır. Mahfile, girişin batısında bulunan merdivenle erişilmektedir. Orijinal mihrap, sonradan yerleştirilen ahşap çerçeve ile zenginleştirilmiştir. Çerçeve, oldukça zengin süslemeye sahiptir. Ceviz ağacı minberi de oldukça zengin süslemeye sahiptir. Vaaz kürsüsü de cevizden ve zengin süslemelidir. Tavanda kubbe hariç düz ahşap döşeme bulunmaktadır. Harimin orta kısmını örten kubbe içinde merkezden tabana doğru genişleyen şeritler bulunmaktadır ve bu şeritler sarı, mavi, turkuaz ve kırmızı renklere boyamıştır. Cami, Geç Osmanlı Dönemi camileri içinde, yöresel zengin ağaç oyma süslemeleri ile oldukça önemli bir örnektir.

Yapı Planı

Genel Bilgiler
 • Türü:
 • Envanter Adı: MURATLI CAMİİ
 • Envanter Kodu: TR.ANT.08.003.014
Kullanım Bilgileri
 • Orijinal Kullanım: Cami
 • Bugünkü Kullanım: Cami
Konum Bilgileri
 • İl: Artvin
 • İlçe: Borçka
 • Mahalle / Köy:Muratlı Köyü
 • Koordinatları: 41.4790 , 41.7105