Örümcek Ormanı Tabiat Koruma Alanı

 • Türü: Tabiat Koruma Alanı
 • İli: Gümüşhane
 • İlçesi: Torul

Tarihi veya Folklorik Değeri

Avrupa ve Kafkaslar'ın En Boylu Ve Çaplı Ladin ve Göknar Fertlerini Bünyesinde Barındırmaktadır

Diğer Açıklamalar ve Öneriler

Alan İçinde Çok Sayıda, Kendi Türünün Ulaşabileceği Maksimum Çap ve Boy Sınırının Üzerinde, Ortalama 400 Yaş Civarında, Ender Rastlanır Göknar ve Ladinler Mevcuttur. Alanın Florası Doğu Ladini, Doğu Karadeniz Göknarı, Doğu Kayını, Sakallı Kızılağaç ve Adi Porsukdan Oluşmaktadır.
 • Türü: Tabiat Koruma Alanı
 • Adı: Örümcek Ormanı Tabiat Koruma Alanı
 • İli: Gümüşhane
 • İlçesi: Torul
 • Mevkii: Örümcek
 • İl ve İlçe Merkezine Uzaklığı (km): Kürtün İlçesine 17 Km dir.
 • Yasal Durumu: 7.1.1998'de tescil edilmiştir.
 • Orman İşletme Müdürlüğü ve Şefliği: Torul Orman İşletme Müdürlüğü - Örümcek Orman İşletme Şefliği
 • Pafta No: G42d1
 • Koordinatları: 40.660 , 39.025
 • Alanı:263 ha.
 • Vitalite Durumu:İyi
 • Yükselti (m): 1150
 • Bakı: Güney, Güney Doğu
 • Eğim (%): 0
 • Rölyef: